valuepedia

Pod redakcją Janusza Nowaka

Cudzoziemiec

Cudzoziemcem w rozumieniu ustawy jest:
  1)   osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego;
  2)   osoba prawna mająca siedzibę za granicą;
  3)   nieposiadająca osobowości prawnej spółka osób wymienionych w pkt 1 lub 2, mająca siedzibę za granicą, utworzona zgodnie z ustawodawstwem państw obcych;
  4)   osoba prawna i spółka handlowa nieposiadająca osobowości prawnej mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kontrolowana bezpośrednio lub pośrednio przez osoby lub spółki wymienione w pkt 1, 2 i 3.

Źródło: Ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców

Jeśli chcesz uzyskać informacje o zasobach Valuepedii, kliknij tutaj

Dostrzegasz błąd? Chcesz dodać lub zmienić opis hasła? Daj nam o tym znać - kliknij tutaj!

TAGI