valuepedia

Pod redakcją Janusza Nowaka

Stawka czynszu

W lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy lub innych jednostek samorządu terytorialnego oraz stanowiących własność Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych właściciel ustala stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali z uwzględnieniem czynników podwyższających lub obniżających ich wartość użytkową, a w szczególności:
  1)   położenie budynku, np. centrum, peryferie, zabudowa zwarta lub wolno stojąca,
  2)   położenie lokalu w budynku, np. kondygnacja, stopień nasłonecznienia lokalu,
  3)   wyposażenie budynku i lokalu w urządzenia techniczne i instalacje oraz ich stan,
  4)   ogólny stan techniczny budynku.

Źródło: Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

 

Jeśli chcesz uzyskać informacje o zasobach Valuepedii, kliknij tutaj

Dostrzegasz błąd? Chcesz dodać lub zmienić opis hasła? Daj nam o tym znać - kliknij tutaj!

TAGI