valuepedia

Pod redakcją Janusza Nowaka

Tabela taksacyjna

1. Podstawą sporządzenia tabeli taksacyjnej są wykazy jednostek taksacyjnych o jednakowych wartościach powierzchni 1 m2 części składowych gruntu, określonych na podstawie oszacowania nieruchomości reprezentatywnych.
2. W każdej strefie taksacyjnej dla każdej grupy części składowych gruntu sporządza się tabelę taksacyjną.
3. Tabela taksacyjna zawiera następujące dane:
  1)   identyfikator strefy taksacyjnej;
  2)   identyfikator działki gruntu według katastru nieruchomości;
  3)   rodzaj części składowych gruntu;
  4)   wartość 1 m2 części składowych nieruchomości reprezentatywnej;
  5)   cechy nieruchomości reprezentatywnej;
  6)   współczynniki korygujące różnice między cechami nieruchomości reprezentatywnej a cechami innych nieruchomości w danej strefie taksacyjnej;
  7)   jednostkowe wartości katastralne części składowych gruntu.
4. Wzór tabeli taksacyjnej określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

Źródło: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie powszechnej taksacji nieruchomości

Jeśli chcesz uzyskać informacje o zasobach Valuepedii, kliknij tutaj

Dostrzegasz błąd? Chcesz dodać lub zmienić opis hasła? Daj nam o tym znać - kliknij tutaj!

TAGI