valuepedia

Pod redakcją Janusza Nowaka

Charakterystyczne cechy gruntów wpływające na wartość katastralną

1. Do charakterystycznych cech gruntów zabudowanych lub przeznaczonych pod zabudowę, a także gruntów przeznaczonych na inne cele niż rolne i leśne, wpływających na wartość katastralną zalicza się:
  1)   położenie;
  2)   przeznaczenie ustalone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku tego planu sposób użytkowania;
  3)   stan wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej;
  4)   stan zagospodarowania;
  5)   klasę gleboznawczą gruntu, jeżeli została określona w katastrze nieruchomości.
2. Do charakterystycznych cech gruntów rolnych i leśnych wpływających na wartość katastralną zalicza się:
  1)   położenie;
  2)   rodzaj użytku gruntowego;
  3)   stan wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej służące produkcji rolnej lub leśnej;
  4)   klasę gleboznawczą gruntu.
3. Do charakterystycznych cech budynków wpływających na wartość katastralną zalicza się:
  1)   położenie;
  2)   rodzaj budynku;
  3)   sposób użytkowania;
  4)   wyposażenie w instalacje wewnętrzne;
  5)   dane techniczne w rozumieniu przepisów o katastrze nieruchomości;
  6)   stopień zużycia.
4. Do charakterystycznych cech lokali wpływających na wartość katastralną zalicza się:
  1)   położenie w budynku;
  2)   rodzaj lokalu;
  3)   sposób użytkowania;
  4)   wyposażenie w instalacje wewnętrzne;
  5)   stopień zużycia.
5. Do charakterystycznych cech gruntów, budynków i lokali, o których mowa w ust. 1-4, można także zaliczać inne cechy, jeżeli są one charakterystyczne dla danej strefy taksacyjnej.


Źródło: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie powszechnej taksacji nieruchomości

Jeśli chcesz uzyskać informacje o zasobach Valuepedii, kliknij tutaj

Dostrzegasz błąd? Chcesz dodać lub zmienić opis hasła? Daj nam o tym znać - kliknij tutaj!

TAGI