valuepedia

Pod redakcją Janusza Nowaka

opłata za postępowanie kwalifikacyjne

1. Wysokość opłaty za postępowanie kwalifikacyjne dla kandydata na rzeczoznawcę majątkowego jest uzależniona od etapu postępowania kwalifikacyjnego i wynosi:
  1)   za pierwszy etap postępowania kwalifikacyjnego, zwany dalej "etapem wstępnym" - 250 zł;
  2)   w drugim etapie postępowania kwalifikacyjnego, zwanym dalej "egzaminem":
a)  za część pisemną egzaminu - 500 zł,
b)  za część ustną egzaminu - 400 zł.
2. Opłatę za postępowanie kwalifikacyjne kandydat na rzeczoznawcę majątkowego wnosi w całości za etap wstępny i za egzamin.
3. W przypadku ponownego przystąpienia przez kandydata do części ustnej egzaminu wysokość opłaty za postępowanie kwalifikacyjne wynosi 400 zł.
4. W przypadku złożenia przez kandydata wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w trybie art. 127 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego, wysokość opłaty za postępowanie kwalifikacyjne wynosi 250 zł.

Wysokość opłaty za postępowanie kwalifikacyjne dla kandydata na pośrednika w obrocie nieruchomościami i kandydata na zarządcę nieruchomości wynosi 250 zł.
2. W przypadku złożenia przez kandydata wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w trybie art. 127 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego, wysokość opłaty za postępowanie kwalifikacyjne wynosi 250 zł.

Źródło: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 25 lutego 2008 r. w sprawie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne oraz wysokości wynagrodzenia członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej

Jeśli chcesz uzyskać informacje o zasobach Valuepedii, kliknij tutaj

Dostrzegasz błąd? Chcesz dodać lub zmienić opis hasła? Daj nam o tym znać - kliknij tutaj!

TAGI