valuepedia

Pod redakcją Janusza Nowaka

Wniosek o nadanie licencji zawodowej w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami albo wniosek o nadanie licencji zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami

1. Kandydat na pośrednika w obrocie nieruchomościami albo na zarządcę nieruchomości składa do ministra odpowiednio wniosek o nadanie licencji zawodowej w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami albo wniosek o nadanie licencji zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami, nie później niż na czterdzieści dni przed wybranym terminem postępowania kwalifikacyjnego.
2. We wniosku o nadanie licencji zawodowej kandydat na pośrednika w obrocie nieruchomościami albo na zarządcę nieruchomości wskazuje termin postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w ust. 1, podając wybrany dzień i miesiąc postępowania kwalifikacyjnego.
3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć:
  1)   dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w:
a)  art. 182 ust. 1 pkt 1-5 ustawy - w przypadku kandydata na pośrednika w obrocie nieruchomościami,
b)  art. 187 ust. 1 pkt 1-5 ustawy - w przypadku kandydata na zarządcę nieruchomości;
  2)   dokumenty potwierdzające biegłą znajomość języka polskiego - w przypadku osób, o których mowa w art. 182 ust. 3 i art. 187 ust. 3 ustawy;
  3)   dwie fotografie kandydata, o wymiarach 35 x 45 mm;
  4)   dziennik praktyki zawodowej i odpowiednio opis transakcji, o którym mowa w § 14 pkt 2 lit. b, albo plan zarządzania nieruchomością, o którym mowa w § 14 pkt 2 lit. c;
  5)   dowód wniesienia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne.
4. W przypadku składania kopii dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2, powinny być one uwierzytelnione przez notariusza.
5. Po sprawdzeniu kompletności wniosku, o którym mowa w ust. 1, minister przekazuje go Komisji wraz z dokumentami określonymi w ust. 3, w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.

Żródło: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z z 15 lutego 2008 r. w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami
 

Jeśli chcesz uzyskać informacje o zasobach Valuepedii, kliknij tutaj

Dostrzegasz błąd? Chcesz dodać lub zmienić opis hasła? Daj nam o tym znać - kliknij tutaj!

TAGI