valuepedia

Pod redakcją Janusza Nowaka

Wniosek o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości

 

1. Kandydat na rzeczoznawcę majątkowego składa do ministra wniosek o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości, nie później niż na czterdzieści dni przed wybranym terminem etapu wstępnego.
2. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, kandydat na rzeczoznawcę majątkowego wskazuje termin postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w § 22 ust. 3, podając dokładny dzień, miesiąc i rok etapu wstępnego oraz dokładny dzień, miesiąc i rok przyporządkowanego do niego egzaminu.
3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć:
  1)   dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 177 ust. 1 pkt 1-5 ustawy;
  2)   dokumenty potwierdzające biegłą znajomość języka polskiego - w przypadku osób, o których mowa w art. 177 ust. 3 ustawy;
  3)   dwie fotografie kandydata, o wymiarach 35 x 45 mm;
  4)   dziennik praktyki zawodowej i projekty operatów szacunkowych, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 2;
  5)   dowód wniesienia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne.
4. W przypadku składania kopii dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2, powinny być one uwierzytelnione przez notariusza.
5. Po sprawdzeniu kompletności wniosku, o którym mowa w ust. 1, minister przekazuje go Komisji wraz z dokumentami określonymi w ust. 3, w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.zawodowej, w tym umożliwia kandydatowi zapoznanie się ze sposobem korzystania z rejestrów i ewidencji wymienionych w ust. 2 pkt 3 oraz dokonanie oględzin, o których mowa w ust. 3 pkt 2 lit. a.

Żródło: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z z 15 lutego 2008 r. w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami
 

Jeśli chcesz uzyskać informacje o zasobach Valuepedii, kliknij tutaj

Dostrzegasz błąd? Chcesz dodać lub zmienić opis hasła? Daj nam o tym znać - kliknij tutaj!

TAGI