valuepedia

Pod redakcją Janusza Nowaka

Projekt podziału nieruchomości

1. Wstępny projekt podziału nieruchomości, o którym mowa w art. 97 ust. 1a pkt 4, opracowuje się na kopii mapy zasadniczej, a w przypadku jej braku - na kopii mapy katastralnej, uzupełnionej o niezbędne dla projektu podziału elementy zagospodarowania terenu.
2. Wstępny projekt podziału nieruchomości powinien zawierać w szczególności:
  1)   granice nieruchomości podlegającej podziałowi;
  2)   oznaczenie nieruchomości podlegającej podziałowi według danych z katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej, a w razie jej braku - według innych dokumentów określających stan prawny nieruchomości;
  3)   powierzchnię nieruchomości podlegającej podziałowi;
  4)   naniesione w kolorze czerwonym granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu;
  5)   przedstawione w kolorze czerwonym powierzchnie projektowanych do wydzielenia działek gruntu;
  6)   przedstawioną w formie graficznej w kolorze czerwonym lub w formie opisowej propozycję sposobu zapewnienia dostępu projektowanych do wydzielenia działek gruntu do drogi publicznej.

Źródło: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości

 

Jeśli chcesz uzyskać informacje o zasobach Valuepedii, kliknij tutaj

Dostrzegasz błąd? Chcesz dodać lub zmienić opis hasła? Daj nam o tym znać - kliknij tutaj!

TAGI