valuepedia

Pod redakcją Janusza Nowaka

Usługi, które mają być świadczone na rzecz przewoźników kolejowych

  1.   Minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej obejmuje:
1)   obsługę wniosku o przyznanie zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej;
2)   prawo użytkowania przyznanej infrastruktury kolejowej;
3)   korzystanie z rozjazdów i węzłów kolejowych w zakresie koniecznym dla przejazdu pociągu po przyznanej trasie;
4)   sterowanie ruchem pociągów, w tym sygnalizację, kontrolę, odprawianie i łączność oraz dostarczanie informacji o ruchu pociągów;
5)   udostępnienie informacji wymaganej do wdrożenia lub prowadzenia przewozów, dla których została przyznana zdolność przepustowa infrastruktury kolejowej;
6)   udostępnienie urządzeń sieci trakcyjnej, jeżeli są one dostępne.
  2.   Dostęp na sieci kolejowej do urządzeń związanych z obsługą pociągów, a także zapewnienie tej obsługi obejmujące korzystanie z:
1)   (uchylony);
2)   urządzeń zaopatrzenia w paliwo;
3)   stacji pasażerskich, ich budynków i innych urządzeń;
4)   terminali towarowych;
5)   stacji rozrządowych;
6)   torów i urządzeń do formowania składów pociągów;
7)   torów postojowych;
8)   obrządzania i innych udogodnień technicznych.

Źródło: ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.

Jeśli chcesz uzyskać informacje o zasobach Valuepedii, kliknij tutaj

Dostrzegasz błąd? Chcesz dodać lub zmienić opis hasła? Daj nam o tym znać - kliknij tutaj!

TAGI