valuepedia

Pod redakcją Janusza Nowaka

Rzeczoznawstwo majatkowe

Jeżeli istnieje potrzeba określenia wartości nieruchomości, wartość tę określają rzeczoznawcy majątkowi.
Tytuł zawodowy „rzeczoznawca majątkowy” podlega ochronie prawnej.

1. Rzeczoznawstwo majątkowe jest działalnością zawodową wykonywaną przez rzeczoznawców,
2. Rzeczoznawcą majątkowym jest osoba fizyczna posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości,
3. Rzeczoznawca majątkowy dokonuje określania wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością. Rzeczoznawca majątkowy może sporządzać opracowania i ekspertyzy, niestanowiące operatu szacunkowego, dotyczące:
1) rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku,
2) efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju,
3) skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych,
4) oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali,
5) bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości,
6) określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora,
7) wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów orachunkowości,
8) wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek w rozumieniuustawy o rachunkowości.
4. Biegłych sądowych z zakresu szacowania nieruchomości powołuje się lub ustanawia spośród osób posiadających uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości,
 5. Rzeczoznawca majątkowy nie może odmówić pełnienia funkcji biegłego sądowego.
6. Przedsiębiorcy mogą prowadzić działalność w zakresie szacowania nieruchomości, jeżeli czynności z tego zakresu będą wykonywane przez rzeczoznawców majątkowych.
7. Rzeczoznawca majątkowy wykonuje zawód, prowadząc we własnym imieniu działalność gospodarczą jednoosobowo lub w ramach spółki osobowej w zakresie szacowania nieruchomości, albo w ramach stosunku pracy lub umowy
cywilnoprawnej u przedsiębiorcy prowadzącego działalność w tym zakresie.

Źródło: ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
 

Jeśli chcesz uzyskać informacje o zasobach Valuepedii, kliknij tutaj

Dostrzegasz błąd? Chcesz dodać lub zmienić opis hasła? Daj nam o tym znać - kliknij tutaj!

TAGI