valuepedia

Pod redakcją Janusza Nowaka

Współczynnik ufności , poziom istotności

Dzięki estymacji przedziałowej można ustalić taki przedział liczbowy, który z dużym, nawet bliskim jedności prawdopodobieństwem zawiera nieznaną, ale stałą wartość parametru. To prawdopodobieństwo nazywane jest współczynnikiem ufności, a oszacowany przedział ufności (Neymana).
Długość przedziału ufności to różnica pomiędzy wyznaczonymi jego górną a jego dolną granicą = D-G, natomiast połowa długości tego przedziału nazywana jest bezwzględną precyzją szacunku.
Oznacza się go najczęściej jako (1-α) i określa jako 100(1-α)- procentowy przedział ufności, w którym samo α – jest poziomem istotności, który wyraża prawdopodobieństwo popełnienia błędu I rodzaju. Określa maksymalne ryzyko błędu jakie jesteśmy skłonni zaakceptować. Wybór jego wartości zależy od badacza, natury problemu i od tego jak dokładnie chce on weryfikować swoje hipotezy, najczęściej przyjmuje się arbitralnie α = 0.05; 0.03 lub 0.01 (stąd wartości współczynnika ufności (1-α) są najczęściej równe: 0.95; 0.97 lub 0.99).

Jeśli chcesz uzyskać informacje o zasobach Valuepedii, kliknij tutaj

Dostrzegasz błąd? Chcesz dodać lub zmienić opis hasła? Daj nam o tym znać - kliknij tutaj!

TAGI