valuepedia

Pod redakcją Janusza Nowaka

Współczynnik zmienności

Jest miarą klasyczną rozproszenia cechy, jest liczbą określaną jako iloczyn odchylenia standardowego i średniej arytmetycznej:

V(x) = S(x) / x` * 100%
 

Przyjęto oceniać na podstawie wyniku siłę rozproszenia badanej cechy w następujący sposób:

0-20%      - zróżnicowanie cechy słabe
20-40%       - zróżnicowanie cechy umiarkowane
40-60%       - zróżnicowanie cechy silne
60% i powyżej  - zróżnicowanie cechy bardzo silne

Pomocne funkcje Excel
odchylenie standardowe S(x) to
= ODCH.STANDARD.POPUL(liczba1;liczba2;...)
średnia to
= ŚREDNIA (liczba1;liczba2;...)
 

Jeśli chcesz uzyskać informacje o zasobach Valuepedii, kliknij tutaj

Dostrzegasz błąd? Chcesz dodać lub zmienić opis hasła? Daj nam o tym znać - kliknij tutaj!

TAGI