valuepedia

Pod redakcją Janusza Nowaka

Wariancja

Jest miarą rozproszenia cechy. Przy jej wyznaczeniu bierzemy pod uwagę wszystkie jednostki badanej zbiorowości. Pozwala nam obserwować poziom rozproszenia zbioru, w postaci klasycznej stanowi iloczyn którego licznik stanowi suma różnic pomiędzy poszczególnymi wartościami badanej cechy a jej wartością średnią mianownik liczbę wszystkich wartości cechy. Wariancja nie ma interpretacji.

 S2(x) = (∑ (xi – x`)**2 )/ N

Pomocne funkcje Excel
  wariancja to = WARIANCJA.POPUL (liczba1;liczba2;...)
  liczebność zbiorowości N to = ILE.LICZB (wartość1;wartość2;wartość3;…j)
  średnia x` to = ŚREDNIA (liczba1;liczba2;...)
 

Jeśli chcesz uzyskać informacje o zasobach Valuepedii, kliknij tutaj

Dostrzegasz błąd? Chcesz dodać lub zmienić opis hasła? Daj nam o tym znać - kliknij tutaj!

TAGI