valuepedia

Pod redakcją Janusza Nowaka

Model

Model ekonometryczny w procesie wyceny nieruchomości można zdefiniować jako układ równań aproksymujących, przybliżających nam preferencję uczestników rynku z pewną akceptowalną przez rzeczoznawcę dokładnością, poprzez badanie powiązań zbioru wszelakich informacji o dokonanych lub planowanych transakcjach. Model taki może być wykorzystywany również przy analizowaniu innych zależności szacowanych przez rzeczoznawców np stawek czynszu.
Popularny model ekonometryczny wykorzystywany przy szacowaniu nieruchomości,
to model liniowy, jednorównaniowy (jednofunkcyjny), addytywny:

y` = a0 +a1x1 +a2x2+a3x3+a4x4+….+ ξ

gdzie we wzorze
y` - zmienna opisywana  np cena,

a0- wyraz wolny jest integralnym elementem wyniku, nie posiada interpretacji, 
a1,a2,a3,a4,- współczynniki regresji (estymacji),
x1,x2,x3,x4, - są zmiennymi opisującymi, np. rodzaj i stan cechy nieruchomości,
ξ – czynnik losowy odzwierciedlający wpływ zmiennych pominiętych, o nieistotnym  
     oddziaływaniu, zmiennych niedostępnych.

Czynnik losowy ξ  wskazuje także różnicę pomiędzy wartością empiryczną (najczęściej jest to cena z aktu notarialnego) a wartością teoretyczną (estymowaną) wynikającą z równania modelu.
W modelu, który dąży do najlepszego odzwierciedlenia rzeczywistości,  różnice pomiędzy wartościami estymowanymi a empirycznym winny być jak najmniejsze.

Pomocne funkcje Excel
wyznaczenie współczynników regresji to
= REGLINP(znane_y;znane_x;stała;statystyka)
= REGLINW(znane_y;znane_x;nowe_x;stała)
= REGLINX(x;znane_y;znane_x)

Jeśli chcesz uzyskać informacje o zasobach Valuepedii, kliknij tutaj

Dostrzegasz błąd? Chcesz dodać lub zmienić opis hasła? Daj nam o tym znać - kliknij tutaj!

TAGI