valuepedia

Pod redakcją Janusza Nowaka

Opieka nad zabytkiem

Opieka nad zabytkiem sprawowana przez jego właściciela lub posiadacza polega, w szczególności, na zapewnieniu warunków:
  1)   naukowego badania i dokumentowania zabytku;
  2)   prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku;
  3)   zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie;
  4)   korzystania z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości;
  5)   popularyzowania i upowszechniania wiedzy o zabytku oraz jego znaczeniu dla historii i kultury.

Źródło: ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Jeśli chcesz uzyskać informacje o zasobach Valuepedii, kliknij tutaj

Dostrzegasz błąd? Chcesz dodać lub zmienić opis hasła? Daj nam o tym znać - kliknij tutaj!

TAGI