valuepedia

Pod redakcją Janusza Nowaka

Ochrona zabytków

Polega  w szczególności na podejmowaniu przez organy administracji publicznej działań mających na celu:
  1)   zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie;
  2)   zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków;
  3)   udaremnianie niszczenia i niewłaściwego korzystania z zabytków;
  4)   przeciwdziałanie kradzieży, zaginięciu lub nielegalnemu wywozowi zabytków za granicę;
  5)   kontrolę stanu zachowania i przeznaczenia zabytków;
  6)   uwzględnianie zadań ochronnych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przy kształtowaniu środowiska.

Źródło: ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

 

Jeśli chcesz uzyskać informacje o zasobach Valuepedii, kliknij tutaj

Dostrzegasz błąd? Chcesz dodać lub zmienić opis hasła? Daj nam o tym znać - kliknij tutaj!

TAGI