valuepedia

Pod redakcją Janusza Nowaka

Urządzenie melioracyjne

Do urządzeń melioracji podstawowych zalicza się:
a) regulacje rzek i potoków oraz kanały (otwarte i kryte) odwadniające i nawadniające o szerokości regulacyjnej dna powyżej 1,5 m w ich dolnym biegu, jak również rurociągi o średnicy powyżej 1 m,
b) zbiorniki wodne dla celów rolniczych,
c) obwałowanie urządzeń wymienionych pod lit. a) i b),
d) budowle regulacyjne, piętrzące i komunikacyjne na urządzeniach wymienionych pod lit. a), b) i c),
e) stałe stacje pomp,

Do urządzeń melioracji półpodstawowych zalicza się:
a) regulacje cieków naturalnych i cieki sztuczne (rowy i kanały otwarte i kryte) odwadniające i nawadniające o szerokości regulacyjnej dna powyżej 0,6 do 1,5 m oraz rurociągi o średnicy powyżej 0,4 do 1,0 m,
b) rowy odpływowe ze zdrenowanych gruntów - poza obszarem drenowania lub rowy i rurociągi odwadniające i nawadniające - poza obszarem meliorowanym,
c) budowle regulacyjne, piętrzące i komunikacyjne na urządzeniach wymienionych pod lit. a) i b),

Do urządzeń melioracji szczegółowych zalicza się mniejsze urządzenia, jak:
a) regulacje cieków naturalnych i cieki sztuczne (rowy i kanały otwarte i kryte) odwadniające i nawadniające o szerokości dna do 0,6 m, a rurociągi o średnicy do 0,4 m,
b) groble na kwaterach nawadnianych,
c) drenowania rurkowe i krecie,
d) deszczownie,
e) stawy rybne,
f) zagospodarowanie zmeliorowanych, jak również nie wymagających melioracji trwałych łąk i pastwisk oraz nieużytków przeznaczonych na takie łąki i pastwiska po ich zmeliorowaniu,
g) budowle regulacyjne, piętrzące i komunikacyjne na urządzeniach wymienionych pod lit. a), b), c), d) i e).

Źródło: ustawa z dnia 22 maja 1958 r.o popieraniu melioracji wodnych dla potrzeb rolnictwa.

Jeśli chcesz uzyskać informacje o zasobach Valuepedii, kliknij tutaj

Dostrzegasz błąd? Chcesz dodać lub zmienić opis hasła? Daj nam o tym znać - kliknij tutaj!

TAGI