valuepedia

Pod redakcją Janusza Nowaka

Mapa ewidencyjna

1. Mapa ewidencyjna gruntów i budynków, zwana dalej "mapą ewidencyjną", przedstawia usytuowanie działek i budynków w przestrzeni.
2. Mapa ewidencyjna jest mapą numeryczną. Jej edycję stanowią mapy obrębowe o kroju arkuszowym.
3. Mapa ewidencyjna zawiera:
1) granice jednostek terytorialnego podziału państwa,
2) granice jednostek ewidencyjnych,
3) granice obrębów,
4) granice działek,
5) opis i kontury użytków gruntowych, w tym ekologicznych,
6) opis i kontury klas gleboznawczych,
7) usytuowanie budynków,
8) stabilizowane (trwałe) punkty graniczne,
9) numery ewidencyjne działek,
10) numery porządkowe budynków,
11) numery ewidencyjne budynków,
12) numery punktów załamania linii granicznych,
13) nazwy ulic i oznaczenia dróg publicznych,
14) informacje porządkowe przewidziane odrębnymi przepisami.
4. Mapa ewidencyjna, w zależności od stopnia zurbanizowania terenu i struktury władania gruntów, przyjmuje skale: 1:500, 1:1.000, 1:2.000 lub 1:5.000.

Źródło: rozporządzenie Ministrów Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia17 grudnia 1996 r.w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Jeśli chcesz uzyskać informacje o zasobach Valuepedii, kliknij tutaj

Dostrzegasz błąd? Chcesz dodać lub zmienić opis hasła? Daj nam o tym znać - kliknij tutaj!

TAGI