valuepedia

Pod redakcją Janusza Nowaka

Studia podyplomowe

Nabycie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości poprzedzone jest koniecznością ukończenia studiów podyplomowych, odbyciem praktyk zawodowych i zdaniem egzaminu państwowego.  Zgodnie z art. 177 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nadaje się osobie fizycznej, która:

  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  • nie była karana za przestępstwa przeciwko mieniu, dokumentom, za przestępstwa gospodarcze, za fałszowanie pieniędzy, papierów wartościowych, znaków urzędowych, za składanie fałszywych zeznań oraz za przestępstwa skarbowe;
  • posiada wyższe wykształcenie magisterskie;
  • ukończyła studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości;
  • odbyła praktykę zawodową w zakresie wyceny nieruchomości;
  • przeszła z wynikiem pozytywnym postępowanie kwalifikacyjne, w tym złożyła egzamin dający uprawnienia w zakresie szacowania nieruchomości.

Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, nie dotyczy osoby, która ukończyła studia wyższe, których program uwzględnia co najmniej minimalne wymogi programowe dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości. Osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może otrzymać uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości po spełnieniu warunków wymienionych w ust. 1 oraz po wykazaniu się biegłą znajomością języka polskiego.

Celem studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie szacowania nieruchomości, wyceny maszyn i urządzeń, ograniczonych praw rzeczowych oraz wyceny podmiotów gospodarczych. Studia mają na celu przygotowanie uczestników do dalszych etapów postępowania kwalifikacyjnego w zdobywaniu uprawnień rzeczoznawcy majątkowego, a więc do praktyk zawodowych i egzaminu przed państwową komisją kwalifikacyjną.

Program studiów powinien wyczerpywać minimum programowe dla studiów podyplomowych w zakresie szacowania nieruchomości, przewidziane na podstawie art. 196 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603), ogłoszone w Komunikacie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie szacowania nieruchomości (Dziennik Urzędowy Ministra Infrastruktury Nr 23 z dnia 23 grudnia 2004 r.).
 
Studia podyplomowe trwają najczęściej rok akademicki, w większości wypadków kończą się egzaminem wewnętrznym (pisemny test) lub/i napisaniem pracy końcowej (praca opisowa bądź operat szacunkowy).
 

Jeśli chcesz uzyskać informacje o zasobach Valuepedii, kliknij tutaj

Dostrzegasz błąd? Chcesz dodać lub zmienić opis hasła? Daj nam o tym znać - kliknij tutaj!

TAGI