valuepedia

Pod redakcją Janusza Nowaka

Praktyki zawodowe

Warunki odbywania praktyk zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami. Rozporządzeniem  tym Minister Infrastruktury powierzył związkom stowarzyszeń, co w przypadku rzeczoznawców majątkowych oznacza Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, rolę organizatora praktyk zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości.

Praktyka trwa minimum 12 miesięcy, podczas której kandydat ma do wykonania 15 operatów szacunkowych, których tematy są ściśle określone w rozporządzeniu oraz zapoznaje się ze sposobem korzystania z rejestrów i ewidencji prowadzonych przez poszczególne urzędy i instytucje, zawierających niezbędne dane wykorzystywane przy szacowaniu.

Kandydaci na rzeczoznawców mają dwie możliwości odbycia praktyk zawodowych. Mogą oni albo sami wskazać prowadzącego praktykę, albo też zwrócić się do organizacji zawodowej o wyznaczenie prowadzącego praktykę. Uprawnioną do prowadzenia praktyk może być rzeczoznawca posiadający co najmniej 5-letni okres nieprzerwanego wykonywania zawodu. Prowadzącymi praktykę zawodową mogą być:

  • osoba uprawniona, wpisana na listę prowadzących praktykę zawodową, prowadzoną przez organizatora praktyki zawodowej (jest to osoba, która posiada uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości, i wykonuje działalność zawodową rzeczoznawstwa majątkowego nieprzerwanie przez okres przynajmniej pięciu lat poprzedzających organizację praktyki zawodowej);
  • organizacja zawodowa rzeczoznawców majątkowych, wpisana na listę prowadzących praktykę zawodową, prowadzoną przez organizatora praktyki zawodowej;
  • przedsiębiorca, wpisany na listę prowadzących praktykę zawodową, prowadzoną przez organizatora praktyki zawodowej (dodatkowo warunkiem wpisania przedsiębiorcy na listę prowadzących praktykę zawodową jest prowadzenie przez przedsiębiorcę działalności w zakresie szacowania nieruchomości).

W celu odbycia praktyki należy złożyć wniosek o odbycie praktyki zawodowej i wydanie dzienniczka praktyki zawodowej do organizatora praktyki (po opłaceniu przez praktykanta kosztów jego uzyskania w kwocie 100 zł). Do wniosku kandydat dołącza dokumenty, potwierdzające ukończenie studiów wyższych lub podyplomowych oraz dokumenty potwierdzające ukończenie studiów technicznych , ekonomicznych lub prawniczych.


Organizator analizuje dokumenty złożone przez kandydata wraz z wnioskiem o odbycie praktyki zawodowej, a następnie wskazuje osobę uprawnioną, przedsiębiorcę lub organizację zawodową rzeczoznawców majątkowych, które wyraziły zgodę na przeprowadzenie praktyki zawodowej. Na podstawie przekazywanych dokumentów organizator praktyki zawodowej dokonuje wpisu podmiotu wskazanego przez kandydata na listę. W dalszej kolejności organizator wydaje kandydatowi na wniosek, dziennik praktyki zawodowej. Kandydat zobowiązany jest do pokrycia kosztów uzyskania dziennika praktyk w kwocie 100 zł.

Praktyka zawodowa rozpoczyna się w dniu dokonania pierwszego wpisu w dzienniku praktyki zawodowej, a kończy się w dniu dokonania ostatniego wpisu w tym dzienniku.

Do organizatora należy sprawdzenie zapisów w dzienniku praktyk oraz tego, czy praktyka trwała minimum 12 miesięcy i czy spełnione zostały wszystkie warunki formalne odbycia praktyki zawodowej. Następnie organizator potwierdza spełnienie warunków odbycia praktyki zawodowej poprzez złożenie podpisu w dzienniku praktyki.

Jeśli chcesz uzyskać informacje o zasobach Valuepedii, kliknij tutaj

Dostrzegasz błąd? Chcesz dodać lub zmienić opis hasła? Daj nam o tym znać - kliknij tutaj!

TAGI