valuepedia

Pod redakcją Janusza Nowaka

Dodatki mieszkaniowe

Dodatki mieszkaniowe – przysługują osobom wymienionym w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku, oraz jeżeli osoby te zamieszkują w lokalu mieszkalnym lub budynku mieszkalnym o powierzchni nie większej niż wskazane w tejże ustawie.
Dodatek mieszkaniowy przyznaje, na wniosek osoby uprawnionej do dodatku mieszkaniowego, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji administracyjnej

Źródło: ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych

Jeśli chcesz uzyskać informacje o zasobach Valuepedii, kliknij tutaj

Dostrzegasz błąd? Chcesz dodać lub zmienić opis hasła? Daj nam o tym znać - kliknij tutaj!

TAGI