valuepedia

Pod redakcją Janusza Nowaka

Aktualizacja opłaty z tytułu użytkowania wieczystego

Aktualizacja opłaty z tytułu użytkowania wieczystego - ustalenie nowej wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.  Aktualizacja dokonywana jest na skutek zmiany wartości nieruchomości, jednak nie częściej niż raz w roku.
Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej, od wartości nieruchomości określonej na dzień aktualizacji opłaty.
Aktualizacji opłaty rocznej dokonuje się z urzędu albo na wniosek użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej, na podstawie wartości nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

Źródło: ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

 

Jeśli chcesz uzyskać informacje o zasobach Valuepedii, kliknij tutaj

Dostrzegasz błąd? Chcesz dodać lub zmienić opis hasła? Daj nam o tym znać - kliknij tutaj!

TAGI