valuepedia

Pod redakcją Janusza Nowaka

Adiacencka opłata

Adiacencka opłata – opłata ponoszona przez właścicieli bądź użytkowników wieczystych nieruchomości z tytułu wzrostu wartości tejże nieruchomości na skutek  scalenia lub podziału nieruchomości, a także na skutek  budowy urządzeń infrastruktury technicznej  z udziałem środków Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.
Ustalana jest na podstawie decyzji wójta, burmistrza, prezydenta miasta, jak również przez radę gminy w przypadku uchwał o scalaniu i podziale nieruchomości.
Opłaty adiacenckie nie dotyczą nieruchomości przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele rolne lub leśne.

JN

Źródło: ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami


 

Jeśli chcesz uzyskać informacje o zasobach Valuepedii, kliknij tutaj

Dostrzegasz błąd? Chcesz dodać lub zmienić opis hasła? Daj nam o tym znać - kliknij tutaj!

TAGI