valuepedia

Pod redakcją Janusza Nowaka

Działka budowlana

Zabudowana działka gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej umożliwiają prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków i urządzeń położonych na tej działce.

Źródło: ustawa  ustawy z  dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Nieruchomość gruntowa lub  działka gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej  spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego.

Źródło: ustawa  z dnia  27 marca  2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

Jeśli chcesz uzyskać informacje o zasobach Valuepedii, kliknij tutaj

Dostrzegasz błąd? Chcesz dodać lub zmienić opis hasła? Daj nam o tym znać - kliknij tutaj!

TAGI