valuepedia

Pod redakcją Janusza Nowaka

Formy ochrony przyrody

Formami ochrony przyrody są:

  1)   parki narodowe;
  2)   rezerwaty przyrody;
  3)   parki krajobrazowe;
  4)   obszary chronionego krajobrazu;
  5)   obszary Natura 2000;
  6)   pomniki przyrody;
  7)   stanowiska dokumentacyjne;
  8)   użytki ekologiczne;
  9)   zespoły przyrodniczo-krajobrazowe;
  10)  ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.
W drodze porozumienia z sąsiednimi państwami mogą być wyznaczane przygraniczne obszary cenne pod względem przyrodniczym w celu ich wspólnej ochrony.
 

 

Jeśli chcesz uzyskać informacje o zasobach Valuepedii, kliknij tutaj

Dostrzegasz błąd? Chcesz dodać lub zmienić opis hasła? Daj nam o tym znać - kliknij tutaj!

TAGI