valuepedia

Pod redakcją Janusza Nowaka

Środki ochrony indywidualnej

wszelkie środki noszone lub trzymane przez pracownika w celu jego ochrony przed jednym lub większą liczbą zagrożeń związanych z występowaniem niebezpiecznych lub szkodliwych czynników w środowisku pracy, w tym również wszelkie akcesoria i dodatki przeznaczone do tego celu. Do środków ochrony indywidualnej nie zalicza się:
-   zwykłej odzieży roboczej i mundurów, które nie są specjalnie przeznaczone do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracownika,
-   środków ochrony indywidualnej używanych przez wojsko, Policję i inne służby utrzymania porządku publicznego,
-   wyposażenia stosowanego przez służby pierwszej pomocy i ratownicze,
-   środków ochrony indywidualnej stosowanych na podstawie przepisów Prawa o ruchu drogowym,
-   wyposażenia sportowego,
-   środków służących do samoobrony lub do odstraszania,
-   przenośnych urządzeń do wykrywania oraz sygnalizowania zagrożeń i naruszania porządku publicznego.

 

 

 

Jeśli chcesz uzyskać informacje o zasobach Valuepedii, kliknij tutaj

Dostrzegasz błąd? Chcesz dodać lub zmienić opis hasła? Daj nam o tym znać - kliknij tutaj!

TAGI