valuepedia

Pod redakcją Janusza Nowaka

Euro 2012 - spółki celowe

1. W celu przygotowania i wykonania przedsięwzięć Euro 2012 Skarb Państwa tworzy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zwane dalej "spółkami celowymi".

2. Oświadczenie woli o utworzeniu spółki celowej i objęciu udziału albo udziałów w tej spółce składa w imieniu Skarbu Państwa minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu, w formie aktu notarialnego.
3. Kapitał zakładowy spółki celowej wynosi co najmniej 2.000.000 zł.
4. W przypadku gdy udziały w spółce celowej są pokrywane wkładami pieniężnymi i niepieniężnymi, wkład pieniężny wynosi co najmniej 1.000.000 zł.
5. Udział albo udziały w spółce celowej mogą być zbywane lub obciążane przez Skarb Państwa reprezentowany przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu, za zgodą Rady Ministrów, po zrealizowaniu wszystkich przedsięwzięć Euro 2012 powierzonych spółce celowej, w umowie, o której mowa w art. 17 ust. 1.
6. Spółki, o których mowa w ust. 1, mogą być tworzone na zasadach wynikających z ustawy również przez miasta gospodarzy Euro 2012:
  1)   Chorzów;
  2)   Gdańsk;
  3)   Kraków;
  4)   Poznań;
  5)   m.st. Warszawa;
  6)   Wrocław.

Źródło: ustawa z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012

 

Jeśli chcesz uzyskać informacje o zasobach Valuepedii, kliknij tutaj

Dostrzegasz błąd? Chcesz dodać lub zmienić opis hasła? Daj nam o tym znać - kliknij tutaj!

TAGI