valuepedia

Pod redakcją Janusza Nowaka

Polski Związek Działkowców

1. Polski Związek Działkowców, zwany dalej "PZD", jest ogólnopolską, samodzielną i samorządną organizacją społeczną powołaną do reprezentowania i obrony praw i interesów swych członków wynikających z użytkowania działek w rodzinnych ogrodach działkowych.

2. PZD jest niezależny w wykonywaniu swych zadań i podlega tylko ustawom. Samodzielność PZD podlega ochronie sądowej.
3. PZD podlega obowiązkowi rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.
4. PZD może być członkiem innych organizacji krajowych i zagranicznych.

1. Do zadań PZD należy w szczególności:
  1)   propagowanie idei ogrodnictwa działkowego w społeczeństwie, a szczególnie wszechstronnego znaczenia rodzinnych ogrodów działkowych dla rodzin działkowców i mieszkańców miast oraz racjonalnego wykorzystania gruntów miejskich;
  2)   działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju ogrodnictwa działkowego;
  3)   zakładanie i zagospodarowywanie rodzinnych ogrodów działkowych;
  4)   inicjowanie i współdziałanie w prowadzeniu badań z zakresu ogrodnictwa i wdrażanie ich wyników w rodzinnych ogrodach działkowych i ogrodnictwie amatorskim;
  5)   wszechstronne działanie na rzecz ochrony przyrody i środowiska;
  6)   organizowanie i udzielanie pomocy oraz poradnictwa w zagospodarowaniu działek i prowadzeniu upraw ogrodniczych;
  7)   propagowanie wiedzy ogrodniczej, zwłaszcza poprzez szkolenia i prowadzenie działalności wydawniczej;
  8)   prowadzenie działalności społecznej, wychowawczej, wypoczynkowej, rekreacyjnej i innej na rzecz członków PZD, ich rodzin oraz społeczności lokalnych.
2. Realizację zadań PZD wspierają organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego.

PZD posiada osobowość prawną.

Źródło: ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych

Jeśli chcesz uzyskać informacje o zasobach Valuepedii, kliknij tutaj

Dostrzegasz błąd? Chcesz dodać lub zmienić opis hasła? Daj nam o tym znać - kliknij tutaj!

TAGI