valuepedia

Pod redakcją Janusza Nowaka

Lokale nieprzydatne Lasom Państwowym

1. Lokale mogą być kwalifikowane jako nieprzydatne Lasom Państwowym, jeżeli:

  1)   wpływy z ich wynajmu są niższe od kosztów ponoszonych przez Lasy Państwowe na ich utrzymanie, na które składają się w szczególności:
a)  podatek od nieruchomości,
b)  koszty utrzymania pracowników administracji i dozoru technicznego,
c)  koszty konserwacji lokalu obciążające Lasy Państwowe,
d)  koszty obowiązkowego ubezpieczenia lokalu,
e)  33% kosztu koniecznego remontu, wynikającego z przeglądu technicznego, albo 20% kosztu adaptacji lokalu do innych celów,
  2)   stanowią pustostany.
2. Grunty z budynkami mieszkalnymi w budowie mogą być kwalifikowane jako nieprzydatne Lasom Państwowym, jeżeli w szczególności:
  1)   brak jest środków finansowych na dokończenie inwestycji i nie istnieje możliwość ich uzyskania,
  2)   ustała przyczyna, dla której rozpoczęto budowę, a dokończenie budowy z przeznaczeniem na inne cele jest nieopłacalne.


Źródło: rozporządzenie Ministra Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 9 kwietnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu sprzedaży lokali i gruntów z budynkami mieszkalnymi w budowie oraz kryteriów kwalifikowania ich jako nieprzydatne Lasom Państwowym, a także trybu przeprowadzania przetargu ograniczonego.

 

 

Jeśli chcesz uzyskać informacje o zasobach Valuepedii, kliknij tutaj

Dostrzegasz błąd? Chcesz dodać lub zmienić opis hasła? Daj nam o tym znać - kliknij tutaj!

TAGI