valuepedia

Pod redakcją Janusza Nowaka

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko

to postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji polityki, strategii, planu lub programu, obejmujące w szczególności:

a)  uzgodnienie stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko,
b)  sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko,
c)  uzyskanie wymaganych ustawą opinii,
d)  zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu;

Źródło: Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Jeśli chcesz uzyskać informacje o zasobach Valuepedii, kliknij tutaj

Dostrzegasz błąd? Chcesz dodać lub zmienić opis hasła? Daj nam o tym znać - kliknij tutaj!

TAGI