valuepedia

Pod redakcją Janusza Nowaka

Podatek rolny - podstawa opodatkowania


1. Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:
  1)   dla gruntów gospodarstw rolnych - liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego;
  2)   dla pozostałych gruntów - liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.
2. (uchylony).
3. (uchylony).
4. Ustala się 4 okręgi podatkowe, do których zalicza się gminy oraz miasta w zależności od warunków ekonomicznych i produkcyjno-klimatycznych.
5. Ustala się następujące przeliczniki powierzchni użytków rolnych:
 

 

Rodzaje użytków rolnych:
 
Grunty orne
 
Łąki i pastwiska
Okręgi podatkowe I II III IV I II III IV
Klasy użytków rolnych
 
Przeliczniki
I 1,95 1,80 1,65 1,45 1,75 1,60 1,45 1,35
II 1,80 1,65 1,50 1,35 1,45 1,35 1,25 1,10
IIIa 1,65 1,50 1,40 1,25        
III         1,25 1,15 1,05 0,95
IIIb 1,35 1,25 1,15 1,00        
IVa 1,10 1,00 0,90 0,80        
IV         0,75 0,70 0,60 0,55
IVb 0,80 0,75 0,65 0,60        
V 0,35 0,30 0,25 0,20 0,20 0,20 0,15 0,15
VI 0,20 0,15 0,10 0,05 0,15 0,15 0,10 0,05
 
6. Sady przelicza się na hektary przeliczeniowe według przeliczników określonych w ust. 5 dla gruntów ornych, z tym że do sadów klasy III i IV stosuje się odpowiednio przeliczniki dla klasy IIIa i IVa.
7. Grunty pod stawami zarybionymi bez względu na miejsce położenia przelicza się na hektary przeliczeniowe według następujących przeliczników:
  1)   1 ha stawu zarybionego łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem - 1,0 ha przeliczeniowy;
  2)   1 ha stawu zarybionego innymi gatunkami ryb - 0,20 ha przeliczeniowego.
8. Grunty pod stawami niezarybionymi przelicza się na hektary przeliczeniowe według przeliczników ustalonych w ust. 5.

Źródło: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym

Jeśli chcesz uzyskać informacje o zasobach Valuepedii, kliknij tutaj

Dostrzegasz błąd? Chcesz dodać lub zmienić opis hasła? Daj nam o tym znać - kliknij tutaj!

TAGI