valuepedia

Pod redakcją Janusza Nowaka

Czynniki dodatnio wpływające na środowisko bytowania zwierzyny i walory łowieckie


 
Lp. Wyszczególnienie Kryterium Liczba punktów
1 Powierzchnia obwodu 3.000-4.000 ha 1
    4.001-5.000 ha 2
    powyżej 5.001 ha 3
2 Lesistość obwodu powyżej 60%
jeden kompleks leśny, w zależności od wielkości:
do 500 ha
 
 
2
    501-1.000 ha 3
    1.001-2.000 ha 4
    powyżej 2.000 ha 5
    dwa kompleksy i więcej, przy czym: dwa kompleksy
 
4
    trzy kompleksy 3
    cztery kompleksy 2
    powyżej czterech kompleksów 1
  Lesistość obwodu 40-60% jeden kompleks leśny 1-4
    dwa kompleksy i więcej 1-3
  Lesistość obwodu poniżej 40%
do 20%
21-30%
0-1
2
    31-40% 3
3 Udział siedlisk boru świeżego,
 
10-20%
 
2
  boru mieszanego świeżego, 21-30% 3
  boru mieszanego 31% i powyżej 4
4 Łąki śródleśne i przyleśne dobrze zagospodarowane 2-3
    słabo zagospodarowane 0-1
5 Obecność naturalnych wodopojów
 
obwody leśne
 
0-3
  i terenów bagiennych obwody polne 0-2
6 Obecność ostoi zwierząt obwody polne i leśne 0-2
 

 

Jeśli chcesz uzyskać informacje o zasobach Valuepedii, kliknij tutaj

Dostrzegasz błąd? Chcesz dodać lub zmienić opis hasła? Daj nam o tym znać - kliknij tutaj!

TAGI