valuepedia

Pod redakcją Janusza Nowaka

Kategoryzacja obwodu łowieckiego

1. Kategoryzacji obwodu łowieckiego dokonuje zespół powoływany przez właściwego wojewodę w przypadku obwodów polnych lub dyrektora regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe w przypadku obwodów leśnych.

2. W skład zespołu, o którym mowa w ust. 1, wchodzą:
  1)   przedstawiciel wojewody;
  2)   przedstawiciel dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych;
  3)   przedstawiciel Polskiego Związku Łowieckiego;
  4)   przedstawiciel dzierżawcy obwodu lub zarządcy obwodu.
3. Kategoryzacji obwodu łowieckiego dokonuje się na okres jego dzierżawy.
4. Na wniosek wydzierżawiającego, dzierżawcy lub zarządcy, zespół, o którym mowa w ust. 1, w przypadkach: klęski żywiołowej, pomoru, zmiany granic obwodu lub zmiany użytkownika obwodu, przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 3, może dokonać zmiany kategorii obwodu łowieckiego.

Źródło: Rozporządzenie Ministra Śródowiska z 4 grudnia 2002 r.z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie zasad kategoryzacji obwodów łowieckich, szczegółowych zasad ustalania czynszu dzierżawnego oraz udziału dzierżawców obwodów łowieckich w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną

Jeśli chcesz uzyskać informacje o zasobach Valuepedii, kliknij tutaj

Dostrzegasz błąd? Chcesz dodać lub zmienić opis hasła? Daj nam o tym znać - kliknij tutaj!

TAGI