valuepedia

Pod redakcją Janusza Nowaka

Zarząd obwodu łowieckiego

 1. Przekazanie w zarząd obwodu łowieckiego wyłączonego z wydzierżawiania następuje w drodze decyzji, na pisemny wniosek, w którym zostanie wyszczególniona:
  1)   nazwa jednostki, siedziba i dokładny adres;
  2)   osoba lub osoby upoważnione do jej reprezentowania;
  3)   podstawa prawna funkcjonowania albo odpowiedni akt kreujący jednostki;
  4)   wskazanie celu z art. 28 ust. 2 ustawy - Prawo łowieckie, wraz z podaniem czasu trwania zarządu.
2. Do wniosku należy dołączyć:
  1)   szczegółowy program działania, na nie mniej niż dziesięć lat, przewidziany dla danego obwodu łowieckiego;
  2)   opinię organu sprawującego nadzór nad jednostką występującą z wnioskiem (nie dotyczy Polskiego Związku Łowieckiego oraz Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe); opinia wystawiana jest w zakresie zdolności realizacji celu wskazanego we wniosku;
  3)   sprawozdanie z dotychczasowej działalności w danym obwodzie, jeżeli podmiot ubiega się o przedłużenie zarządu.

Źródło: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad przekazywania w zarząd obwodów łowieckich wyłączonych z wydzierżawiania.

Jeśli chcesz uzyskać informacje o zasobach Valuepedii, kliknij tutaj

Dostrzegasz błąd? Chcesz dodać lub zmienić opis hasła? Daj nam o tym znać - kliknij tutaj!

TAGI