valuepedia

Pod redakcją Janusza Nowaka

Dział specjalny produkcji rolnej

 
Rodzaje upraw i produkcji 

1 Uprawy roślin ozdobnych i pozostałych w szklarniach ogrzewanych powyżej 100 m2
2 Uprawy w szklarniach nieogrzewanych powyżej 100 m2
3 Uprawy roślin ozdobnych i pozostałych w tunelach foliowych ogrzewanych powyżej 200 m2
4 Uprawy grzybów i ich grzybni - powyżej 100 m2 powierzchni uprawowej
5 Drób rzeźny:
a) kurczęta - powyżej 1.000 szt. (w skali roku)
b) gęsi - powyżej 500 szt. (w skali roku)
c) kaczki - powyżej 500 szt. (w skali roku)
d) indyki - powyżej 500 szt. (w skali roku)
e) strusie - powyżej 20 szt. (w skali roku)
6 Drób nieśny:
a) kury nieśne (w stadzie reprodukcyjnym) - powyżej 2.000 szt. (w skali roku)
b) gęsi (w stadzie reprodukcyjnym) - powyżej 200 szt. (w skali roku)
c) kaczki (w stadzie reprodukcyjnym) - powyżej 500 szt. (w skali roku)
d) indyki (w stadzie reprodukcyjnym) - powyżej 500 szt. (w skali roku)
e) kury (produkcja jaj konsumpcyjnych) - powyżej 1.000 szt. (w skali roku)
f) strusie (w stadzie reprodukcyjnym) - powyżej 6 szt. (w skali roku)
7 Zakłady wylęgu drobiu (zdolność produkcyjna - liczba jaj):
  a) kurczęta - powyżej 3.000 szt.
  b) gęsi - powyżej 3.000 szt.
  c) kaczki - powyżej 3.000 szt.
  d) indyki - powyżej 3.000 szt.
  e) strusie - powyżej 50 szt.
8 Zwierzęta futerkowe - powyżej 50 szt. samic stada podstawowego:
a) lisy i jenoty
b) norki
c) tchórzofretki
d) szynszyle
e) nutrie
f) króliki
9 Pasieki powyżej 80 rodzin
10 Hodowla i chów świń poza gospodarstwem rolnym powyżej 100 szt.

Źródło: ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników
 

Jeśli chcesz uzyskać informacje o zasobach Valuepedii, kliknij tutaj

Dostrzegasz błąd? Chcesz dodać lub zmienić opis hasła? Daj nam o tym znać - kliknij tutaj!

TAGI