valuepedia

Pod redakcją Janusza Nowaka

Nabycie lasu

 
1. Nabycie lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia oraz innej nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zgody Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, wyrażonej na pisemny wniosek kierownika jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:
  1)   uzasadnienie nabycia,
  2)   oznaczenie lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia lub innej nieruchomości według danych z ewidencji gruntów i budynków,
  3)   oznaczenie księgi wieczystej prowadzonej dla lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia lub innej nieruchomości,
  4)   aktualny opis stanu prawnego lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia lub innej nieruchomości, a w szczególności: obciążenia i spory graniczne,
  5)   części składowe gruntu z przynależnościami,
  6)   informację o przeznaczeniu nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego.

Las, grunt przeznaczony do zalesienia oraz inna nieruchomość mogą być nabyte za cenę nie wyższą od wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

 

Jeśli chcesz uzyskać informacje o zasobach Valuepedii, kliknij tutaj

Dostrzegasz błąd? Chcesz dodać lub zmienić opis hasła? Daj nam o tym znać - kliknij tutaj!

TAGI