valuepedia

Pod redakcją Janusza Nowaka

Czynności programowe przy sporządzaniu planu urządzenia lasu

W ramach czynności programowych, o których mowa w § 4 pkt 3, sporządzający plan urządzenia lasu przygotowuje program ochrony przyrody oraz wskazuje:
  1)   cele i zasady trwale zrównoważonej, wielofunkcyjnej gospodarki leśnej oraz przewidywane sposoby ich realizacji;
  2)   maksymalną ilość drewna przewidzianego do pozyskania w okresie obowiązywania sporządzanego planu urządzenia lasu, zwaną dalej "etatem cięć";
  3)   zadania obejmujące pielęgnowanie upraw, młodników i drzewostanów średnich klas wieku oraz upraw projektowanych do założenia;
  4)   zadania dotyczące zalesień i odnowień, z uwzględnieniem obowiązku, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;
  5)   zadania kierunkowe z zakresu ochrony lasu, w tym ochrony przeciwpożarowej;
  6)   zadania kierunkowe z zakresu gospodarki łowieckiej;
  7)   zadania kierunkowe z zakresu ubocznego użytkowania lasu;
  8)   potrzeby z zakresu infrastruktury technicznej, w szczególności dotyczące turystyki i rekreacji, w nawiązaniu do wielkości zadań gospodarczych oraz stanu infrastruktury technicznej istniejącej w urządzanym lesie.
2. Na etat cięć składa się:
  1)   ilość drewna przewidzianego do pozyskania w drzewostanach przeznaczonych do użytkowania rębnego, wyrażona w metrach sześciennych;
  2)   ilość drewna przewidzianego do pozyskania w drzewostanach przeznaczonych do użytkowania przedrębnego, wyrażona powierzchniowo oraz szacunkowo w metrach sześciennych;
  3)   ilość drewna przewidzianego do pozyskania w związku z wylesieniami z tytułu zmian przeznaczenia gruntu.
3. Przy określaniu etatu cięć uwzględnia się cele i warunki gospodarki leśnej, sposoby ich realizacji ustalane osobno dla każdego drzewostanu i urządzanego lasu oraz:
  1)   w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1:
a)  wiek rębności poszczególnych gatunków drzew, jako przeciętny wiek osiągania założonych celów,
b)  potrzeby w zakresie przebudowy drzewostanów,
c)  istnienie lasów ochronnych oraz ustanowionych form ochrony przyrody,
d)  następstwa cięć drzewostanów,
e)  wiek dojrzałości rębnej poszczególnych drzewostanów, jako faktyczny wiek osiągania założonych celów;
  2)   w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2:
a)  potrzeby hodowlane,
b)  stan sanitarny lasu.
4. Zadania kierunkowe, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6, przedstawia się na mapach w ujęciu tematycznym i przeglądowym.

Źródło: Rozporządzenie Ministra Środowiska z 20 grudnia 2005 r.w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu
 

Jeśli chcesz uzyskać informacje o zasobach Valuepedii, kliknij tutaj

Dostrzegasz błąd? Chcesz dodać lub zmienić opis hasła? Daj nam o tym znać - kliknij tutaj!

TAGI