valuepedia

Pod redakcją Janusza Nowaka

Odszkodowanie za przedwczesny wyrąb


Wysokość jednorazowego odszkodowania ( z zastrzeżeniem) za przedwczesny wyrąb drzewostanu ustala się według następującego wzoru:
 

O = (Wi - Ws) x Z x P x C
 

2. Jeżeli wskaźnik wartości Ws nie został określony, wysokość odszkodowania, o którym mowa w ust. 1, ustala się według następującego wzoru:
 

O = Wk x Z x P x C
 

użyte symbole oznaczają:
O     - wysokość odszkodowania w złotych,
Ws    - wskaźnik wartości jednego ha drzewostanu na pniu w wieku przedwczesnego wyrębu tego drzewostanu,
Wi    - wskaźnik wartości spodziewanej jednego ha drzewostanu na pniu w wieku rębności,
Wk    - wskaźnik wartości kosztów poniesionych na założenie i pielęgnację jednego ha drzewostanu,
Z     - stopień zadrzewienia drzewostanu stanowiący iloraz faktycznej miąższości drzewostanu w wieku przedwczesnego wyrębu oraz miąższości potencjalnie możliwej do osiągnięcia przez ten drzewostan,
P     - powierzchnia drzewostanu w ha,
C     - aktualna cena sprzedaży jednego m3 drewna wynikająca z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" dla celów podatku leśnego.

Źródło: rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie jednorazowego odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu

Jeśli chcesz uzyskać informacje o zasobach Valuepedii, kliknij tutaj

Dostrzegasz błąd? Chcesz dodać lub zmienić opis hasła? Daj nam o tym znać - kliknij tutaj!

TAGI