valuepedia

Pod redakcją Janusza Nowaka

Ochrona gruntów rolnych

1. Ochrona gruntów rolnych polega na:
  1)   ograniczaniu przeznaczania ich na cele nierolnicze lub nieleśne;
  2)   (1) zapobieganiu procesom degradacji i dewastacji gruntów rolnych oraz szkodom w produkcji rolniczej, powstającym wskutek działalności nierolniczej;
  2)   (2) zapobieganiu procesom degradacji i dewastacji gruntów rolnych oraz szkodom w produkcji rolniczej, powstającym wskutek działalności nierolniczej i ruchów masowych ziemi;
  3)   rekultywacji i zagospodarowaniu gruntów na cele rolnicze;
  4)   zachowaniu torfowisk i oczek wodnych jako naturalnych zbiorników wodnych.
2. Ochrona gruntów leśnych polega na:
  1)   ograniczaniu przeznaczania ich na cele nieleśne lub nierolnicze;
  2)   (3) zapobieganiu procesom degradacji i dewastacji gruntów leśnych oraz szkodom w drzewostanach i produkcji leśnej, powstającym wskutek działalności nieleśnej:
  2)   (4) zapobieganiu procesom degradacji i dewastacji gruntów leśnych oraz szkodom w drzewostanach i produkcji leśnej, powstającym wskutek działalności nieleśnej i ruchów masowych ziemi;
  3)   przywracaniu wartości użytkowej gruntom, które utraciły charakter gruntów leśnych wskutek działalności nieleśnej;
  4)   poprawianiu ich wartości użytkowej oraz zapobieganiu obniżania ich produkcyjności.

Źródło: ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Jeśli chcesz uzyskać informacje o zasobach Valuepedii, kliknij tutaj

Dostrzegasz błąd? Chcesz dodać lub zmienić opis hasła? Daj nam o tym znać - kliknij tutaj!

TAGI