valuepedia

Pod redakcją Janusza Nowaka

Wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca

Wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości powinien zawierać szczegółowe informacje dotyczące:
  1)   oznaczenia wnioskodawcy:
a)  w przypadku osoby fizycznej - obywatelstwo oraz adres zamieszkania,
b)  w przypadku osoby prawnej i spółki nieposiadającej osobowości prawnej - adres jej siedziby, przedmiot działalności, imiona i nazwiska członków zarządu, a także informacje dotyczące wspólników, udziałowców lub akcjonariuszy, z podaniem:
–  w przypadku osoby fizycznej - imienia i nazwiska, obywatelstwa oraz adresu zamieszkania,
–  w przypadku osoby prawnej i spółki nieposiadającej osobowości prawnej - adresu jej siedziby,
oraz procentowej ilości głosów posiadanych na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu przez poszczególnych udziałowców lub akcjonariuszy;
  2)   oznaczenia nabywanej nieruchomości:
a)  w przypadku nieruchomości gruntowej - ulica, miejscowość, gmina i województwo, numer działki ewidencyjnej, powierzchnia w hektarach, numer księgi wieczystej oraz cechy zabudowy,
b)  w przypadku nieruchomości budynkowej - numer budynku, ulica, miejscowość, gmina i województwo,
c)  w przypadku lokalu stanowiącego odrębny przedmiot własności - numer budynku i lokalu, ulica, miejscowość, gmina i województwo, powierzchnia użytkowa lokalu w metrach kwadratowych oraz udział w nieruchomości wspólnej, na której usytuowany jest lokal;
  3)   oznaczenia zbywcy:
a)  w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania,
b)  w przypadku osoby prawnej - adres siedziby, wraz z przysługującym tytułem prawnym do zbywanej nieruchomości;
  4)   określenia rodzaju czynności prawnej nabycia nieruchomości;
  5)   uzasadnienia wskazującego, na jakie cele nieruchomość będzie wykorzystywana.

Źródło: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych informacji oraz rodzajów dokumentów, jakie jest obowiązany przedstawić cudzoziemiec ubiegający się o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości

Jeśli chcesz uzyskać informacje o zasobach Valuepedii, kliknij tutaj

Dostrzegasz błąd? Chcesz dodać lub zmienić opis hasła? Daj nam o tym znać - kliknij tutaj!

TAGI