strony

Metody analizy danych w wycenie i analizie rynku
nieruchomości z wykorzystaniem XLStat - dodatku do MS Exel

(Kurs REx02)
Typ szkolenia
 
 
 

Prowadzący
Kurs specjalistyczny (zgłoszony do rejestracji w Ministerstwie Infrastruktury).
Kurs będzie miał charakter warsztatów z pracą na własnym laptopie, na których uczestnik krok po kroku pozna i opanuje funkcjonalność XLStat - programu do statystycznej analizy danych, będącego specjalizowanym dodatkiem do arkusza kalkulacyjnego MS Excel.
Do uczestnictwa w kursie nie jest niezbędne zakupienie programu XLStat - ze strony www.xlstat.com można pobrać w pełni funkcjonalną 30-dniową wersję trial.
Tomasz Kotrasiński
rzeczoznawca majątkowy, analityk rynku nieruchomości,
Członek Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych,
Wspólnik RealExperts Kotrasiński, Nurek i Wspólnicy S.K.A.
Miejsce i czas
4-7 października 2009 r.
Hotel Zimnik
34-324 Lipowa 990 k. Żywca
Odpłatność
Odpłatność za szkolenie wynosi: 1.950 zł od osoby.
W ramach ceny zapewniamy:
3 noclegi, 3 śniadania, 4 obiady, 3 kolacje, biesiada z atrakcjami, obsługa kawowa szkoleń.
4 dni warsztatów i materiały szkoleniowe (w tym pendrive z materiałami szkoleniowymi)

Członkowie
Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych
oraz
Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego
10% zniżki (zniżki się nie sumują ani nie mnożą).
Należność prosimy wpłacać przelewem na konto:
RealExperts
Kotrasiński, Nurek i Wspólnicy S.K.A.

ul. Łowicka 7/15 lok. 79
02-584 Warszawa

Numer rachunku:
Nordea Bank S.A., III Oddział w Warszawie.
72 1440 1101 0000 0000 0964 6159
(z dopiskiem w tytule przelewu: „Kurs REx02").
Zgłoszenia
Zgłoszeń należy dokonywać mailem na adres e-mailowy:
szkolenia@realexperts.pl 
wysyłając wypełnioną kartę zgłoszenia:

Karta zgłoszeniowa (plik doc)

Na zgłoszenia i wpłaty czekamy najpóźniej do dnia 20 września 2009 r.
Uwaga! Na kursie tylko 25 miejsc.
O kolejności zgłoszeń decyduje kolejność dokonanych wpłat.
Miejsca na kursie można rezerwować wcześniej, wpłacając min. 50% opłaty do dnia 01 lipca br. Reszta opłaty do 20 września 2009 r.
W przypadku nie zebrania odpowiedniej ilości zgłoszeń lub innych nieprzewidzianych zmian zastrzegamy sobie prawo odwołania szkolenia lub przeniesienia na inny termin - o zmianach zawiadamiamy pisemnie.

TAGI