kalendarium

Tworzenie baz danych o nieruchomościach oraz modeli oceny wartości zabezpieczenia na nieruchomości i wyceny nieruchomości w oparciu o nowe wymogi Rekomendacji J

Termin: 18 listopad 2013

RealExperts.pl sp. z o.o. objęła patronat nad szkoleniem warszatowym organizowanym 18 listopada 2013 r. przez Fundację na Rzecz Kredytu Hipotecznego "Tworzenie baz danych o nieruchomościach oraz modeli oceny wartości zabezpieczenia na nieruchomości i wyceny nieruchomości w oparciu o nowe wymogi Rekomendacji J"

Główne cele warsztatu:

  • Przegląd nowych regulacji dotyczących tworzenia baz danych o nieruchomościach – ich zakres, znaczenie oraz potencjalne punkty zapalne
  • Ocena wartości zabezpieczenia na nieruchomości a wycena wartości nieruchomości – ujęcie w przepisach i znaczenie dla praktyki bankowej. Wykorzystanie metod ekonometrycznych dla oceny wartości nieruchomości.
  • Prezentacja praktycznych rozwiązań w zakresie tworzenia międzybankowych baz danych o nieruchomościach oraz systemów oceny wartości zabezpieczenia na nieruchomości i wyceny nieruchomości opartych o ekonometryczne modele wartości nieruchomości
  • Przedstawienie praktyki tworzenia i walidacji baz danych na rynku niemieckim

Przedstawiciele RealExperts.pl - Tomasz Kotrasiński oraz Wojtek Nurek zaprezentują doświadczenia praktyczne w zakresie tworzenia baz danych oraz systemów oceny wartości zabezpieczenia na nieruchomości i wyceny nieruchomości opartych o ekonometryczne modele wartości nieruchomości.

W szkoleniu warsztatowym swój udział zapowiedzieli przedstawiciele sektora bankowego, nazdoru bankowego oraz firm obsługujących proces wyceny nieruchomości na potrzeby sektora bankowego.

 

TAGI