kalendarium

Modelowanie wartości na rynku nieruchomości (szkolenie)

Termin: 08 listopad 2010

Zapraszamy dnia 08 listopada 2010 r. (poniedziałek) w godz. 11.00-18.00 do Warszawy na szkolenie pt.:

 

Modelowanie wartości na rynku nieruchomości
 
Prowadzący szkolenie: Tomasz Kotrasiński
 
Szkolenie będzie miało charakter prezentacji, w której przedstawione zostaną:
 
W części pierwszej:
zaprezentowane zostaną podstawowe pojęcia z dziedziny tworzenia modeli wartości nieruchomości, typy modeli, zmiennych, parametry sprawności i dokładności modeli wartości.
 
W części drugiej:
wyjaśnione zostaną podstawowe zasady budowania modeli wartości nieruchomości – dobór rynków pod względem funkcjonalnym i geograficznym, dobór zmiennych (cech ilościowych i jakościowych), ich reprezentacja, przekształcenia, wybór i testowanie modelu, badanie powiązań i wykorzystanie wyników różnych modeli oraz wykorzystanie wyników uzyskanych za pomocą tych modeli dla różnych celów związanych z rynkiem nieruchomości, takich jak badanie relacji pomiędzy różnymi czynnikami, np. uw/własność, różne typy przeznaczenia/wykorzystania gruntów oraz możliwość wykorzystania ich w analizach i wycenie.
 
W części trzeciej:
pokazane zostaną zbudowane modele wyceny nieruchomości, funkcjonalne i geograficzne dla: nieruchomości komercyjnych, domów jednorodzinnych, lokali mieszkalnych i użytkowych oraz gruntów wraz z pokazaniem ich obsługi oraz wyceny nieruchomości za pomocą zaprezentowanych modeli.
 
Program szkolenia został zarejestrowany dnia 27.10.2010 r. w Ministerstwie Infrastruktury pod numerem 4049 jako przeznaczony dla rzeczoznawców majątkowych (grupy tematyczne: A5).
 

Miejsce szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w sali nr 528 (V. p.) w budynku przy Alejach Jerozolimskich 44 (budynek przy skrzyżowaniu Al. Jerozolimskich i ul. Marszałkowskiej koło Rotundy, ok. 5 min. pieszo od dworca PKP Warszawa Centralna).

 
Zgłoszenia:
Zgłoszenie szkolenia z podaniem liczby osób z imieniem i nazwiskiem (i ew. mumerem uprawnień w przypadku rzm) oraz danych do faktury (nazwa firmy, adres, NIP) proszę przesyłać na  adres szkolenia@realexperts.pl z tematem postu: "Szkolenie 08.11.2010 Warszawa"
 

Odpłatność:
Opłatę w wysokości 550 zł od osoby proszę wpłacać na rachunek:
 
RealExperts sp. z o.o.
ul. Madalińskiego 20 lok. 6
02-513 Warszawa
 
Nordea Bank Polska S.A.  
nr rachunku:  46 1440 1101 0000 0000 1054 4847
z tytułem: opłata za szkolenie Warszawa
 
W związku z faktem, że sala jest stosunkowo mała decydować będzie kolejność wpłat.
 

TAGI