artykuly

Prezentacja obsługi arkusza wyceny wartości rynkowej gruntów niezabudowanych opracowanego na zlecenie gminy Racibórz

Nawiązując do wcześniejszych doniesień publikujemy prezentację sposobu obsługi arkusza wyceny wartości rynkowej gruntów niezabudowanych opracowanego na zlecenie gminy Racibórz.  Na przykładzie wyceny dowolnej nieruchomości gruntowej niezabudowanej przedstawiliśmy przebieg procesu wyceny.

Kilkuletnie doświadczenie w stosowaniu takiego właśnie rozwiązania na potrzeby obsługi samorządu przekonało nas do zasadności tworzenia takich rozwiązań na potrzeby gospodarowania nieruchomościami publicznymi. Użytkownicy i odbiorcy wycen cenią sobie jawność i pełną obiektywność procesu wyceny, jednolitość systemu (minimalizującą konflikty wynikające aktualnie z nierównego traktowania posiadaczy i użytkowników nieruchomości przez różnych rzeczoznawców wyceniających w oparciu o rożne kryteria, opierających się na różnych zbiorach cen i stosujących różne założenia metodologiczne) a także możliwość zastosowania systemu do funkcji pomocniczych w zadaniach kontroli i audytu wewnętrznego.

źródło: Realexperts Sp. z o.o.

TAGI