news
 • Dane transakcyjne i ofertowe w analizie rynku i wycenie nieruchomości

  Uwagi na marginesie proponowanego brzmienia §4.5. rozporządzenia dotyczącego metody statystycznej analizy rynku     autor: Tomasz Kotrasiński RealExperts S.K.A.   Ministerstwo Infrastruktury przygotowując aktualną nowelizację Rozporzadzenia Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego wśród wielu...

  zobacz szczegóły

 • Jak rozpoznać niezłego rzeczoznawcę majątkowego?

    autor: Wojtek Nurek RealExperts S.K.A.     Niestety nie ma cech zewnętrznych, które jednoznacznie pozwalałyby przesądzić o jakości usług danego rzeczoznawcy. Nie jest to ani płeć, ani strój, ani też powierzchnia zajmowanego przez rzeczoznawcę biura. Brak jest też organizacji, która w jednoznaczny sposób potrafiłaby wypowiedzieć się na temat jakości...

  zobacz szczegóły

 • Rynek ponadlokalny, rynek regionalny, rynek ogólnopolski Uwagi o rynkach przy okazji dyskusji z pewną koleżanką

    autor: Tomasz Kotrasiński RealExperts S.K.A.         Miałem przyjemność prowadzić ciekawą dyskusję internetowa za pośrednictwem Ogólnopolskiej Listy Dyskusyjnej Rzeczoznawców Majątkowych z powszechnie lubianą, bardzo doświadczoną i kompetentną koleżanką prowadzącą działalność rzeczoznawczą na...

  zobacz szczegóły

 • Dialog rzeczoznawcy majątkowego z klientem o tym, co uniemożliwia mu rzeczywistą wycenę nieruchomości

  autor: Tomasz Kotrasiński RealExperts S.K.A.   Przy okazji jednej z dyskusji na forum Ogólnopolskiej Listy Dyskusyjnej Rzeczoznawców Majątkowych omawiane było zagadnienie zafałszowania w aktach notarialnych informacji dotyczących rzeczywistych cen sprzedaży nieruchomości i sposobów radzenia sobie z tym problemem. Przebieg i wnioski z dyskusji skłoniły mnie...

  zobacz szczegóły

 • Prima Aprilis Kilka uwag na temat rodzimego modelu kształcenia rzeczoznawców majątkowych

    autor: Wojtek Nurek RealExperts S.K.A.       Dnia 1 kwietnia 2009 r. ukazało się Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami . Zainteresowana tym rozporządzeniem jest wąska grupa osób, które zamierzają w nadchodzącej przyszłości...

  zobacz szczegóły

 • Cena i wartość

  a utor: Wojtek Nurek RealExperts.pl sp. z o.o.   Nieruchomość jest dobrem rzadkim, którym nie obraca się zwykle tak często jak innymi dobrami. W nieruchomościach zawarty jest często majątek daleko większy niż w przypadku wielu innych towarów oferowanych na rynku. Powyższe nie zmienia jednak faktu, że mechanizm sprzedaży i kupna nieruchomości jest podobny do obrotu innymi towarami, powszechnie...

  zobacz szczegóły

 • Brutto czy netto? Cena, wartość i VAT

  autor: Tomasz Kotrasiński RealExperts.pl sp. z o.o.   Kontrowersja w środowisku rzeczoznawców majątkowych dotycząca tego czy wartość nieruchomości powinno się szacować jako wartość netto (bez VAT-u) czy jako wartość brutto (z VAT-em) trwa już od kilku dobrych lat a końca jej nie widać. W efekcie mamy do czynienia ze specyficzną sytuacją - część rzeczoznawców szacuje w kwotach netto a...

  zobacz szczegóły

 • Wady procesów odszkodowawczych czyli łączy nas miłość ojczyzny

    autor: Wojtek Nurek RealExperts.pl sp. z o. o.            Drogowa Trasa Średnicowa (DTŚ) to drogowy bypass aglomeracji górnośląskiej łączący Katowice z Gliwicami. Zakończenie realizacji DTŚ-ki usprawni znacząco tempo przemieszczania się między miastami konurbacji śląskiej.  Droga funkcjonuje już na odcinku od Katowic do Rudy Śląskiej. Budowa...

  zobacz szczegóły

 • Systemowa deformacja słusznego odszkodowania

  autor: Wojtek Nurek RealExperts Sp. z o. o.   Nieodłącznym elementem realizacji dróg i autostrad, zarówno po stronie kosztów inwestycji jak i czasu ich realizacji, jest proces odszkodowawczy. Bezdyskusyjnym jest fakt, że poszerzenie sieci dróg publicznych leży w interesie społeczeństwa. Często nie tylko lokalnego ale także coraz częściej także międzynarodowego. W praktyce...

  zobacz szczegóły

 • Wycena nieruchomości brutto czy netto? Na gorąco z warsztatów praktyczno-metodycznych PTRM

  autor: Tomasz Kotrasiński RealExperts S.K.A.   Zagadnienie wyceny nieruchomości w wartościach brutto i netto było już przedmiotem rozważań artykułu opublikowanego na stronie RealExperts, p.t. Brutto czy netto? Cena, wartość i VAT . Teraz mamy okazję zapoznać się z próbami praktycznego rozwiązania tego trudnego zagadnienia, do którego doszlo w trakcie warsztatów...

  zobacz szczegóły

TAGI