news
 • Spadek cen gruntów zaczyna być zauważany w cenach transakcyjnych

    Dekoniunktura na rynku nieruchomości oraz perturbacje systemu bankowego, powodujące znaczne zmniejszenie podstawowego źródła finansowania zakupów na rynku nieruchomości jakim jest kredyt hipoteczny, zaczynają mieć coraz wyraźniejszy wpływ na poziom cen. Spadek cen gruntów zaczyna być widoczny nie tylko w cenach ofertowych, które najszybciej reagują na zmianę tendencji rynkowych, ale już...

  zobacz szczegóły

 • RealExperts S.K.A. prezentuje się na konferencji Instytutu Europejskiego Nieruchomości

      W dniu 25 maja 2009 r. w Warszawie, przy ul. Chałubińskiego 4/6 w siedzibie i pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury, odbyła się organizowana przez Instytut Europejski Nieruchomości międzynarodowa konferencja p.t. Reform a p rawa użytkowania wieczystego - prawo zabudowy. Kierunki zmian . Konferencję Instytutu Europejskiego Nieruchomości obecnością swoją zaszczycili...

  zobacz szczegóły

 • Kurs REx01 w Zielonce k. Warszawy odbył się!

    W dniach od 7 do 9 czerwca 2009 r. w podwarszawskiej Zielonce odbyło się szkolenie Podstawowe pojęcia statystycznej analizy danych wykorzystywane w analizie rynku i wycenie nieruchomości (Kurs REx01) .   Organizatorem szkolenia była RealExperts S.K.A. Tematyka szkolenia adresowana była do ekspertów obsługujących rynek nieruchomości zajmujących się badaniem i analizą rynku, w...

  zobacz szczegóły

 • ORDO EX CHAO?

                                                                                   ...

  zobacz szczegóły

 • Wartość rynkowa i wartości nierynkowe. Przyczynek do problematyki istnienia różnych rodzajów wartości

  autor: Tomasz Kotrasiński RealExperts S.K.A. Wartość rynkowa zgodnie z określeniem ustawowym (art. 151 pkt. 1 uogn): Wartość rynkową nieruchomości stanowi najbardziej prawdopodobna jej cena, możliwa do uzyskania na rynku, określona z uwzględnieniem cen transakcyjnych przy przyjęciu następujących założeń: 1) strony umowy były od siebie niezależne, nie działały w...

  zobacz szczegóły

 • Wywiad, którego nie było

    autor: Wojtek Nurek RealExperts S.K.A.     W środowisku zawodowym rzeczoznawców majątkowych wre dyskusja na temat standardów zawodowych.  Zdania na temat standardów są mocno podzielone.  Zacietrzewienie dyskutantów niejednokrotnie powoduje, że dyskusja zbacza. Rejony, w które zbacza nie odnoszą się do kwestii merytorycznych. Ponieważ...

  zobacz szczegóły

 • Renta planistyczna w praktyce

    autor: Wojtek Nurek RealExperts S.K.A.           Uchwalenie nowego lub zmiana dotychczasowego planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego wiąże się najczęściej ze wzrostem wartości nieruchomości. Właściciel nieruchomości przy sprzedaży nieruchomości zobowiązany jest podzielić się z gminą dochodem powstałym w związku ze wzrostem...

  zobacz szczegóły

 • Dane niekompletne w analizie rynku i szacowaniu (cz. I.)

  autor: Tomasz Kotrasiński RealExperts S.K.A.   Zagadnienie możliwości wykorzystania w analizie rynku, analizach marketingowych i wycenie nieruchomości danych niepełnych czy niekompletnych jest poważnym i trudnym zagadnieniem z zakresu eksploracyjnej analizy danych. Istnienie danych niekompletnych, których nie można już uzupełnić bądź to ze względu na niemożność techniczno-organizacyjną bądź na...

  zobacz szczegóły

 • Pokrętne zasady oceny jakości usługi

    autor: Wojtek Nurek RealExperts S.K.A.       Istnienie słynnych i wziętych kancelarii adwokackich i radcowskich nie budzi zdziwienia. Nikogo nie zaskakuje informacja o istnieniu szanowanych i solidnych pracowni architektonicznych, gabinetów stomatologicznych, warsztatów stolarskich i innych temu podobnych miejsc pracy specjalistów. Czy w gąszczu...

  zobacz szczegóły

 • Dwunaste piętro

    autor:     Wojtek Nurek     RealExperts S.K.A.   Będąc rzeczoznawcą nabyłem pewne umiejętności i wiedzę dotyczącą wyceny nieruchomości i prawa z tym związanego. Mogę czerpać dochód z wykonywania operatów szacunkowych ale mogę także wykonywać inne czynności, które przynoszą mi dochód. Nie...

  zobacz szczegóły

TAGI