news
 • ORDO EX CHAO?

                                                                                   ...

  zobacz szczegóły

 • Wartość rynkowa i wartości nierynkowe. Przyczynek do problematyki istnienia różnych rodzajów wartości

  autor: Tomasz Kotrasiński RealExperts S.K.A. Wartość rynkowa zgodnie z określeniem ustawowym (art. 151 pkt. 1 uogn): Wartość rynkową nieruchomości stanowi najbardziej prawdopodobna jej cena, możliwa do uzyskania na rynku, określona z uwzględnieniem cen transakcyjnych przy przyjęciu następujących założeń: 1) strony umowy były od siebie niezależne, nie działały w...

  zobacz szczegóły

 • Wywiad, którego nie było

    autor: Wojtek Nurek RealExperts S.K.A.     W środowisku zawodowym rzeczoznawców majątkowych wre dyskusja na temat standardów zawodowych.  Zdania na temat standardów są mocno podzielone.  Zacietrzewienie dyskutantów niejednokrotnie powoduje, że dyskusja zbacza. Rejony, w które zbacza nie odnoszą się do kwestii merytorycznych. Ponieważ...

  zobacz szczegóły

 • Renta planistyczna w praktyce

    autor: Wojtek Nurek RealExperts S.K.A.           Uchwalenie nowego lub zmiana dotychczasowego planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego wiąże się najczęściej ze wzrostem wartości nieruchomości. Właściciel nieruchomości przy sprzedaży nieruchomości zobowiązany jest podzielić się z gminą dochodem powstałym w związku ze wzrostem...

  zobacz szczegóły

 • Dane niekompletne w analizie rynku i szacowaniu (cz. I.)

  autor: Tomasz Kotrasiński RealExperts S.K.A.   Zagadnienie możliwości wykorzystania w analizie rynku, analizach marketingowych i wycenie nieruchomości danych niepełnych czy niekompletnych jest poważnym i trudnym zagadnieniem z zakresu eksploracyjnej analizy danych. Istnienie danych niekompletnych, których nie można już uzupełnić bądź to ze względu na niemożność techniczno-organizacyjną bądź na...

  zobacz szczegóły

 • Pokrętne zasady oceny jakości usługi

    autor: Wojtek Nurek RealExperts S.K.A.       Istnienie słynnych i wziętych kancelarii adwokackich i radcowskich nie budzi zdziwienia. Nikogo nie zaskakuje informacja o istnieniu szanowanych i solidnych pracowni architektonicznych, gabinetów stomatologicznych, warsztatów stolarskich i innych temu podobnych miejsc pracy specjalistów. Czy w gąszczu...

  zobacz szczegóły

 • Dwunaste piętro

    autor:     Wojtek Nurek     RealExperts S.K.A.   Będąc rzeczoznawcą nabyłem pewne umiejętności i wiedzę dotyczącą wyceny nieruchomości i prawa z tym związanego. Mogę czerpać dochód z wykonywania operatów szacunkowych ale mogę także wykonywać inne czynności, które przynoszą mi dochód. Nie...

  zobacz szczegóły

 • Dane transakcyjne i ofertowe w analizie rynku i wycenie nieruchomości

  Uwagi na marginesie proponowanego brzmienia §4.5. rozporządzenia dotyczącego metody statystycznej analizy rynku     autor: Tomasz Kotrasiński RealExperts S.K.A.   Ministerstwo Infrastruktury przygotowując aktualną nowelizację Rozporzadzenia Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego wśród wielu...

  zobacz szczegóły

 • Jak rozpoznać niezłego rzeczoznawcę majątkowego?

    autor: Wojtek Nurek RealExperts S.K.A.     Niestety nie ma cech zewnętrznych, które jednoznacznie pozwalałyby przesądzić o jakości usług danego rzeczoznawcy. Nie jest to ani płeć, ani strój, ani też powierzchnia zajmowanego przez rzeczoznawcę biura. Brak jest też organizacji, która w jednoznaczny sposób potrafiłaby wypowiedzieć się na temat jakości...

  zobacz szczegóły

 • Rynek ponadlokalny, rynek regionalny, rynek ogólnopolski Uwagi o rynkach przy okazji dyskusji z pewną koleżanką

    autor: Tomasz Kotrasiński RealExperts S.K.A.         Miałem przyjemność prowadzić ciekawą dyskusję internetowa za pośrednictwem Ogólnopolskiej Listy Dyskusyjnej Rzeczoznawców Majątkowych z powszechnie lubianą, bardzo doświadczoną i kompetentną koleżanką prowadzącą działalność rzeczoznawczą na...

  zobacz szczegóły

TAGI