news

Kurs REx01 w Zielonce k. Warszawy odbył się!

 

W dniach od 7 do 9 czerwca 2009 r. w podwarszawskiej Zielonce odbyło się szkolenie Podstawowe pojęcia statystycznej analizy danych wykorzystywane w analizie rynku i wycenie nieruchomości (Kurs REx01).

 

Organizatorem szkolenia była RealExperts S.K.A. Tematyka szkolenia adresowana była do ekspertów obsługujących rynek nieruchomości zajmujących się badaniem i analizą rynku, w szczególności wyceną nieruchomości.

Fot. 1. Uczestnicy szkolenia zakwaterowani byli w hotelu Trylogia
natomiast warsztaty odbywały się na terenie klubu Galop

 

 

 

Na poważnie i merytorycznie

 

Prowadzącym warsztaty był ekspert z zakresu wdrażania zaawansowanych metod analizy danych w proces wyceny nieruchomości - Tomasz Kotrasiński z firmy RealExperts.

Fot.2. Prowadzący kurs - Tomasz Kotrasiński

Kurs ilustrowany był przykładami z dziedziny wyceny i analizy rynku nieruchomości z wykorzystaniem specjalistycznych arkuszy wspomagających opis rynku, analizę trendów cenowych  oraz określanie parametrów modelu szacowania.

Uczestnikami szkolenia było łącznie 56 rzeczoznawców majątkowych z terenu całej Polski - ekspertów wyceny nieruchomości a także zajmująca się analizą rynku nieruchomości grupa pośredników.

Fot. 3. Uczestnicy spotkania - przegląd panoramiczny

Rozmiar ilościowy i jakościowy polskiego rynku nieruchomości wytwarza konieczność wykorzystywania do profesjonalnej obsługi tego rynku coraz bardziej zaawansowanych narzędzi i metod. Z tego względu polscy eksperci coraz częściej wykorzystują w swoich usługach zaawansowane technologie z zakresu obróbki i analizy danych.

Fot. 4. Praca wre, analizy wykonywane przez uczestników kursu

Trakcie warsztatów zaprezentowane zostały najistotniejsze i najbardziej użyteczne pojęcia i procedury statystycznej analizy danych w zastosowaniu do analizy rynku nieruchomości i wyceny wraz z prezentacją ich zastosowania w formie specjalistycznych arkuszy kalkulacyjnych stanowiących użyteczne narzędzia do wykorzystania w pracy rzeczoznawców majątkowych.

Wszyscy uczestnicy kursu otrzymali trzy specjalnie stworzone, specjalizowane arkusze kalkulacyjne pomagające w analizie rynku i wycenie nieruchomości.

Fot. 5. Praca wre dalej - analizujemy trend czasowy cen

Pierwszy arkusz rex_histogram dokonuje analizy i obrazowania podstawowych statystyk rynku nieruchomości, co do jego miar koncentracji (takich jak: średnia, mediana, dominanta itp.) i miar rozproszenia (takich jak: współczynnik zmienności, typowy przedział zmienności itp.) oraz co do charakteru i parametrów rozkładu (takich jak symetryczność rozkładu, skośność, charakter modalności itp.).

Drugi arkusz rex_trend dokonuje detekcji i analizy występujących trendów liniowych i nieliniowych cen oraz koryguje ceny transakcyjne na zadany dzień, zgodnie z charakterystyką istniejących trendów.

Trzeci arkusz rex_wycena dokonuje analizy danych szacowania tworząc model szacowania nieruchomości pokazujący w jaki sposób  b powiązane są ze sobą cechy rynkowe i ceny transakcyjne nieruchomości.

Dzięki temu pozwala on rzeczoznawcom majątkowym na łatwe określenia takich parametrów wyceny nieruchomości jak wagi cech rynkowych, rzeczywista rozpiętość cenowa rynku ΔC, parametry pokazujące sprawność szacowania, takie jak współczynnik determinacji (R2), średni procentowy błąd szacowania (MAPE) oraz detekcja występujących w zbiorach danych szacowania transakcji odstających.

Określone dzięki analizie parametry szacowania pozwalają na dokonanie wyceny nieruchomości metodą analizy statystycznej rynku, metodą korygowania ceny średniej i metodą porównywania nieruchomości parami, które, jak mieli okazję zauważyć uczestnicy kursu, przy właściwie dobranych parametrach szacowania dają dokładnie takie same wyniki.

Uczestnicy kursu mieli możność osobistego bezpośredniego zastosowania powyższych arkuszy w pracy na swoich laptopach, wykorzystując funkcjonalności otrzymanych programów. Dokonano m.in. wspólnie analizy procesu szacowania dla kilku nieruchomości, uzyskując bardzo dobre wyniki co do sprawności i dokładności szacowania.

Dzięki zastosowaniu zaprezentowanego oprogramowania uczestnicy warsztatów mogli się na własnych laptopach przekonać się, że rzeczy do tej pory niewykonalne lub trudne, z powodu braku odpowiednich narzędzi do wykorzystania, takie jak np. eliminacja trendów czasowych i określanie wag cech rynkowych, dzięki zastosowaniu odpowiednich narzędzi, mogą stać się wykonalne i łatwe.

Wielu uczestników kursu miało wrażenie, że zarówno na sali czwiczeniowej, jak i w dyskusjach kuluarowych, mają do czynienia z zapowiedzią czegoś nowego, co daje polskim rzeczoznawcom majątkowym nadzieję zmian na lepsze i sensowniejsze działanie. I, choć to jest dopiero pierwszy krok, to, że nastąpią kroki następne.

Wraz z arkuszami uczestnicy otrzymali 6-miesięczną licencję na aktualizację arkuszy i wszystkich materiałów warsztatów tego poziomu, jakie zostaną zaktualizowane w tym czasie oraz 12 miesięczną pomoc techniczną. W związku z tym przewidywane jest w ciągu kilkunastu dni utworzenie specjalnego forum użytkowników oprogramowania REx (www.forum.realexperts.pl), na którym będą wymieniane doświadczenia użytkowników, omawiane poszczególne zagadnienia teoretyczne i praktyczne oraz publikowane nowe wersje arkuszy.

 

 

Z humorem i na luzie

 

Nie zabrakło też okazji do wytchnienia po intensywnym wysiłku intelektualnym. Wykorzystując stylistykę klubu Galop w Zielonce zorganizowano wyścigi konne.

Fot. 7. Jedni z wielu uczestników gonitw

Wyścigom konnym towarzyszyły zakłady, w których walutą były reale - banknoty specjalnie przygotowane na szkolenie.

Fot. 8. Bomba w górę! Koniec obstawiania!

Zwycięzcy poszczególnych gonitw honorowani byli medalami.

 

Fot. 9. Słodki smak zwycięstwa

Główną nagrodę wyścigów konnych stanowił puchar. Jego zdobywca musiał wykazać się największą ilością reali - wygranych we wszystkich gonitwach.

Kto chciał mógł się przymierzać do pucharu lecz z góry było wiadome, że zwycięzca może być tylko jeden.

 

Fot. 10. Puchar nęci

Z głównym trofeum wyścigów każdemu było do twarzy.

Fot. 11. Kto zdobędzie główną nagrodę?

Ku zadowoleniu wszystkich, a szczególnie samej zwyciężczyni, zdobywcą pucharu RealExperts okazała się być Agnieszka Masalska z Hajnówki.

Fot. 12. Zdobywczyni pucharu Agnieszka Masalska unoszona przez T. Kotrasińskiego

Nasza firmowa telewizja RExTV ma także zaszczyt zaprezentować przygotowany i umieszczony na YouTube materiał filmowy próbujący choć w części oddać to, co się działo w Zielonce.

 

W szkoleniu REx01 udział wzięli:

Mieczyław Anioł (Wałbrzych), Marek Bareła (Będzin), Tomasz Bargieł (Dąbrowa Górnicza), Jarosław Byczkowski (Gdańsk), Ksemena Chrystowicz (Wrocław), Henryk Czajkowski (Gdańsk), Elżbieta Czuczman (Kosakowo k. Gdyni), Anna Danielczak (Międzychód), Tadeusz Dębski (Żuromin), Aldona Domagała (Oleśnica), Paweł Drelich (Wrocław), Leszek Flis (Łomianki k. Warszawy), Andrzej Garus (Bielsko-Biała), Andrzej Gierasimiuk (Białystok), dr Krzysztof Głębicki (Warszawa), Tomasz Grochalski (Reda), Jolanta Gross-Karasek (Gdynia), Iwona Holwek (Pabianice), Jadwiga Iwaszkiewicz (Gdańsk), Janina Jaros (Wrocław), Katarzyna Kaszowska (Jaworzno), Helena Kolany (Wrocław), Wiesława Kośmider (Gdynia), Monika Kowal (Lublin), Monika Krawczuk (Wrocław), Krystyna Krzeczkowska (Kraków), Dariusz Kurzawa (Gdańsk), Przemysława Łobocka (Kiełczów k. Wrocławia), dr Jan Łopato (Warszawa), Krystyna Łuczak (Łódź), Tadeusz Maciołek (Kudowa Zdrój), Barbara Majewska (Gdańsk), Grzegorz Małyszko (Gdańsk), Agnieszka Masalska (Hajnówka), Jarosław Matejczuk (Gdańsk), Lucyna Michalec (Złotów), Tomasz Murawski (Białystok), Marek Nawalaniec (Kraków), Mariusz Nierodzik (Białystok), Joanna Nogal (Wrocław), Ewa Ochman-Milarska (Gliwice), Monika Pieczarka (Szczecin), Krzysztof Pospieszny (Poznań), Ryszard Przybylski (Świdnica), Krzysztof Rożko (Katowice), Jolanta Słotwińska (Lublin), Bogusław Stelmach (Bystrzyca Kłodzka), Małgorzata Stucka (Gdańsk), Małgorzata Szczerba-Wróbel (Katowice), Stanisław Szeląg (Budziwój k. Rzeszowa), Dariusz Szymanowski (Wołomin), Stanisław Szyndela (Lublin), Jacek Śliwicki (Gdynia), Andrzej Trocki (Suwałki), Piotr Walczyk (Lublin), Marek Wojtyna (Kraków), Andrzej Zakrzewski (Gdańsk).

Dziękujemy za te trzy wspólne dni.

 

Marta Górska
Tomasz Kotrasiński
Janusz Nowak
Wojtek Nurek

 

***

 

Kontynuacją kursu REx01 będzie kurs REx02 Metody analizy danych w wycenie i analizie rynku nieruchomości z wykorzystaniem XLStat - dodatku do MS Excel. Najbliższe warsztaty, na które serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych, odbędą się w Lipowej koło Żywca w dniach od 4-7 października 2009 r.

 

źródło: Realexperts Sp. z o.o.

TAGI