news

RealExperts na Walnym Zgromadzeniu Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego. Marta Górska z RealExperts S.K.A. wybrana nową prezes PIRM!

30 maja 2009 r. w Warszawie, w sali konferencyjnej Naczelnej Organizacji Technicznej odbyło się Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego.

Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego to pierwsza i największa organizacja samorządu gospodarczego przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie wyceny nieruchomości, skupiająca firmy rzeczoznawców majątkowych z całego kraju, działająca na podstawie ustawy o izbach gospodarczych.

Izba wyraża opinie o projektach rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania gospodarki oraz uczestniczy w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w tym zakresie. Prócz tego izba zajmuje się oceną wdrażanych i funkcjonujących przepisów prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej.

RealExperts S.K.A. miło jest donieść, że dyrektor generalna naszej Spółki, Marta Górska     została wybrana prezes Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego, na nową, dwuletnią kadencję a Janusz Nowak został wybrany na członka Rady PIRM.

Oprócz wielu zagadnień organizacyjnych, związanych z planowaną działalnością Izby, Walne Zgromadzenie przyjęło trzy bardzo istotne uchwały:

1. o przyjęciu Kodeksu Etyki Przedsiębiorcy Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego, poprzez recypowanie kodeksu Krajowej Izby Gospodarczej,

2. o przystąpieniu Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego do
Krajowej Izby Gospodarczej,

3. o przystąpieniu Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego do Międzynarodowej Rady Standardów Wyceny (International Valuation Standards Council - IVSC) z siedzibą w Londynie.

RealExperts S.K.A. życzy nowym władzom Izby powodzenia w pracy dla środowiska rzeczoznawców majątkowych prowadzących działalność na rynku usług wycen nieruchomości.

Nasza firmowa RexTV zamieściła na portalu youtube krótki filmik z obrad Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego:

 

źródło: Realexperts Sp. z o.o.

TAGI