news

Wspólnicy RealExperts S.K.A. na walnym zgromadzeniu członków Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych

W dniach 21-22 maja 2009 r. w Bełchatowie odbyło się Walne Zgromadzenie członków Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych, na którym obecni byli ci, ze wspólników, którzy są członkami Towarzystwa: Tomasz Kotrasiński, Janusz Nowak i Wojtek Nurek.

Pierszy dzień wypełniło seminarium pt. Praktyczne zastosowanie metod statystycznych w wycenie nieruchomości, którego prowadzącym był prezes Towarzystwa Tomasz Kotrasiński.
Seminarium miało postać warsztatów praktyczno-metodycznych, na których dokonywano analizy i budowania modelu wyceny nieruchomości na bazie rzeczywistych danych transakcyjnych udostępnionych przez uczestników seminarium, które następnie poddawane były wnikliwej obróbce obliczeniowej. Powinnością udostępniających dane było możliwie głębokie wniknięcie w opis cech nieruchomości przyjmowanych do porównań wraz z dokonaniem oceny tych cech. Przy pomocy zaawansownych narzędzi statystycznych (program
XLStat) uczestnicy warsztatów dociekali prawidłowości tkwiących w analizowanych danych. Głównym tego celem było obiektywizownaie procesu wyceny oraz wskazanie precyzji z jaką możliwe jest w poszczególnych przypadkach szacowanie wartości nieruchomości.

W wyniku analizy kwestii wpływu VAT-u na wartość nieruchomości dokonano bardzo ciekawych ustaleń, z którymi można się zapoznać w krótkim artykule
Wycena nieruchomości brutto czy netto? Na gorąco z warsztatów praktyczno-metodycznych PTRM.

Następny dzień poświecony został na Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych. Omówiono sprawy organizacyjne związane z funkcjonowannem Towarzystwa a także działania podejmowane przez władze Towarzystwa.

Niektóre z tematów wyoływałe długą i ożywioną dyskusję.
Walne zgromadzenie wyraziło wolę powołania Instytutu przy Polskim Towarzystwie Rzeczoznawców Majątkowych.

Ostatnim elementem Walnego Zgromadzenia były wybory.
W wyniku tajnego głosowania władze Towarzystwa zostały wyłonione w następującym składzie:

 

Prezes: Tomasz Kotrasiński (Warszawa);
Wiceprezesi: Elżbieta Czuczman (Kosakowo k. Gdyni), Piotr Walczyk (Świdnik/Lublin);

Rada Główna: Krzysztof Krzywicki (Gliwice); dr Jan Łopato (Warszawa), Włodzimierz Majcherczyk (Gliwice), Paweł Drelich (Wrocław), Małgorzata Stucka (Gdańsk);

Komisja Rewizyjna: Jarosław Matejczuk (Gdańsk), Tomasz Bieliński (Warszawa), Krystyna Baraniecka (Gorzów Wielkopolski);

Komisja Dyscyplinarna: Lucyna Michalec (Złotów), Janusz Nowak (Wolsztyn), Leszek Flis (Łomianki k. Warszawy).

 

Nowe władze
Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych

 

rząd górny: Włodzimierz Majcherczyk, dr Jan Łopato, Piotr Walczyk, Paweł Drelich, Tomasz Kotrasiński, Małgorzata Stucka, Elżbieta Czuczman, Krzysztof Krzywicki

rząd dolny: Tomasz Bieliński, Krystyna Baraniecka, Jarosław Matejczuk

źródło: Realexperts Sp. z o.o.

TAGI