news

Spadek cen gruntów zaczyna być zauważany w cenach transakcyjnych

 Dekoniunktura na rynku nieruchomości oraz perturbacje systemu bankowego, powodujące znaczne zmniejszenie podstawowego źródła finansowania zakupów na rynku nieruchomości jakim jest kredyt hipoteczny, zaczynają mieć coraz wyraźniejszy wpływ na poziom cen.

Spadek cen gruntów zaczyna być widoczny nie tylko w cenach ofertowych, które najszybciej reagują na zmianę tendencji rynkowych, ale już także i w cenach rzeczywiście zawieranych na rynku transakcji kupna-sprzedaży.
Poniższy graf przedstawia kształtowanie się cen gruntów na terenie Falenicy i Miedzeszyna, czyli na obszarze południowej części warszawskiej dzielnicy Wawer, wraz z zaznaczeniem trendu.

 

Na grafie powyższym widać dość wyraźną tendencję wzrostu cen trwającego do połowy 2008 r. a od połowy roku zaobserwować można, początkowo dość słaby a potem wyraźniej zauważalny, spadek cen.
Ukształtowanie się trendu spadkowego stwierdzić można także obserwując zachowanie się cen średnich w wymiarze miesięcznym. Jednakże ze względu na dość szerokie przedziały ufności dla średnich, wynikające z dużej wariancji cen, zjawisko to jest trudniej obserwowalne.

 

„Niewyraźność" tendencji zaobserwować można zwłaszcza gdy na wykresie zamiast punktowych średnich przedstawimy same tylko przedziały ich ufności (przedziały, w których ± mieści się średnia z na założonym w analizie poziomie ufności): 

 

Czy oznacza to, że wniosek dotyczący spadku cen jest słabo uprawdopodobniony albo wręcz nieuprawniony? Raczej nie, na co wskazuje następna analiza, pokazująca, że zacznie łatwiej i wyraźniej zjawisko spadku cen można zauważyć gdy wyeliminowane zostaną wahania sezonowe cen, charakterystyczne dla rynku nieruchomości.
Wahania sezonowe cen najłatwiej jest wyeliminować poprzez odniesienie analizowanego poziomu cen do poziomu z okresu sprzed roku a aktualny dla poszczególnych miesięcy poziom cen przedstawimy w konfrontacji z analogicznym miesiącem roku poprzedniego. 

Marta Górska    
Tomasz Kotrasiński    

 

 

Analiza powyższego wykresu pokazuje już dość wyraźnie, że po okresie bardzo wysokich cen, w ciągu roku 2008 wyraźnie daje się zauważyć ich spadek, przerwany jedynie krótkim ożywieniem na jesieni 2008 r.
Jak potoczy się sytuacja na rynku? Trudno powiedzieć ale będziemy ją monitorować i donosić o rozwoju sytuacji.

 

 

 

 

autorzy:
Marta Górska    
Tomasz Kotrasiński    
realexperts S.K.A.

 

źródło: Realexperts Sp. z o.o.

TAGI